Jump to Navigation

Prijímacie konanie 2022/2023

 

Výsledky prijímacieho konania z oboch termínov budú zverejnené v stredu 18.5.2022.

Výsledky 4-ročného gymnázia

Výsledky 5-ročného gymnázia

Výsledky 8-ročného gymnázia

Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný najneskôr do 23.5.2022 zaslať záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení.

Informácie pre uchádzačov

Informácie k zápisu

Od 18.5.2022 môžu uchádzači zasielať potvrdenie o nastúpení/nenastúpení cez edupage, prípadne mailom.