Jump to Navigation

Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia,

uchádzačov na štvorročné a päťročné štúdium, ktorí sa odvolali a ich odvolaniu sme vyhoveli, boli kontaktovaní a všetci sú zapísaní.

Ku dňu 4.6.2020 sú všetky miesta na prijatie obsadené.

Odvolania, ktorým nemôžeme vyhovieť budeme zasielať k zriaďovateľovi na ich prehodnotenie. Vyjadrenie Vám bude zasielať Bratislavský samosprávny kraj.

 

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

ďakujeme Vám za prejavený záujem o štúdium na našej škole. Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021.

Informácie pre prijatých uchádzačov

Informácie pre neprijatých uchádzačov

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (tlačivo)

5 - ročné bilingválne štúdium

Prijatí

Neprijatí

4 - ročné štúdium

Prijatí

Neprijatí