Jump to Navigation

Faktúry 2022

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
60000117 03.01.2022 BT, a.s. 13720,00 Preddavková platba_teplo_01/2022
8215201109 03.01.2022 RICOH Slovakia s.r.o. 154,30 Zhotovenie kópií 01.10.2021 - 31.12.2021
70882071 03.01.2022 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_12/2021
20210080 07.01.2022 WX s.r.o. 600,00 Spáva siete_12/2021
70882071 10.01.2022 Komenský, s.r.o. 198,72 Virtuálna knižnica_01_12/2022
4211268013 11.01.2022 BVS, a.s. 118,62 Voda z povrch.odtoku_12/2021
7191055660 11.01.2022 ZSE Energia, a.s. 650,52 Spotreba_12/2021_vyučtovanie
829735516 11.01.2022 T-Com, a.s. 49,63 Spotreba_12/2021
8181039220 13.01.2022 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_01/2022
190300516 13.01.2022 TSV PAPIER 501,70 GJP_hygienické prostriedky
7121949563 14.01.2022 ZSE Energia, a.s. 323,41 Spotreba_12/2021_vyučtovanie
190300367 20.01.2022 TSV PAPIER 322,14 ŠJ_čistiace prostriedky
202200474 20.01.2022 RAABE 131,00 Právny kurier rok 2022
6597757520 20.01.2022 Kooperatíva 23,19 Poistka_doplatok
202200993 24.01.2022 ĽUBICA, s.r.o. 481,89 ŠJ_pracovné oblečenie
60000117 01.02.2022 BT, a.s. 10380,00 Preddavková platba_teplo_02/2022
065822 01.02.2022 SANET 33,00 Členský poplatok za rok 2022
8161065349 01.02.2022 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_02/2022
222RR002 01.02.2022 WE EKO, s.r.o. 870,00 Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_01/2022
190301033 01.02.2022 TSV PAPIER 110,16 GJP_hygienické prostriedky
32200092 07.02.2022 RM Gastro_JAZ s.r.o. 117,60 ŠJ_umývacie prostriedky
01/2022 07.02.2022 Základná škola 480,46 Vodné - stočné_12/2021_01/2022
7220854234 07.02.2022 ZSE Energia, a.s. 969,16 Spotreba_01/2022_vyučtovanie
820220258 07.02.2022 KANAL M.P.S. 118,80 Monitoring_kanalizácia šatne
749045 07.02.2022 Hl. mesto SR Bratislava 1269,13 Miestny poplatok-komunálny odpad_1 splátka
8299212011 07.02.2022 T-Com, a.s. 49,56 Spotreba_01/2022
32200096 09.02.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. 547,28 ŠJ - kuchynský riad
32200101 09.02.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. 79,63 ŠJ - sitká odtok
02/02/2022 09.02.2022 Ing.Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_01/2022
7220853805 09.02.2022 ZSE Energia, a.s. 338,02 Spotreba_01/2022_vyučtovanie
4221011484 09.02.2022 BVS, a.s. 113,83 Voda z povch.odtoku_01/2022
22070175 11.02.2022 CMT Group s.r.o. 36,00 Odvoz bioodpadu_01/2022
112272203 14.02.2022 SANET 149,37 PC sieť_01-03/2022
20220001 14.02.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_01/2022
820220454 17.02.2022 KANAL M.P.S. 606,76 Čistenie vonkajšej kanaliácie - átrium
190301677 17.02.2022 TSV PAPIER 289,01 GJP_hygienické prostriedky
100222014 18.02.2022 Marek_inštalatéri 744,00 ŠJ_čistenie kanalizácie a odtokov
222201020 24.2.2022 T.C.T.,spol.s.r.o. 6300,20 Lyžiarský kurz
222202002 24.2.2022 T.C.T.,spol.s.r.o. 7350,30 Lyžiarský kurz
60000117 01.03.2022 BT, a.s. 7200,00 Preddavková platba_teplo_03/2022
222RR008 01.03.2022 WE EKO, s.r.o. 990,00 Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_02/2022
8151101583 01.03.2022 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_03/2022
20220007 01.03.2022 WX s.r.o. 600,00 Spáva siete_02/2022
7131768078 07.03.2022 ZSE Energia, a.s. 306,89 Spotreba_02/2022_vyučtovanie
4221029564 07.03.2022 BVS, a.s. 103,04 Voda z povrch.odtoku_02/2022
7240725626 07.03.2022 ZSE Energia, a.s. 872,31 Spotreba_02/2022_vyučtovanie
2000292604 08.03.2022 BT, a.s. 1272,43 Teplo, teplá voda - nedoplatok_02/2022
02/2022 08.03.2022 Základná škola 482,88 Vodné - stočné_02/2022
22070804 08.03.2022 CMT Group s.r.o. 36,00 Odvoz bioodpadu_02/2022
8301727714 08.03.2022 T-Com, a.s. 47,26 Spotreba_02/2022
190302440 08.03.2022 TSV PAPIER 101,76 GJP_hygienické prostriedky
02/03/2022 15.03.2022 Ing.Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_02/2022
2222002938 23.03.2022 ŠEVT, a.s. 233,28 Pomôcky - Pentel popisovače
202204248 28.03.2022 ĽUBICA, s.r.o. 125,72 ŠJ_pracovné oblečenie
2022007 28.03.2022 MMT servis s.r.o. 645,00 ŠJ_čistenie potrubia
6597757520 28.03.2022 Kooperatíva 801,61 Poistenie majetku školy
190303389 30.03.2022 TSV PAPIER 807,13 GJP_hygienické prostriedky
60000117 01.04.2022 BT, a.s. 5790,00 Preddavková platba_teplo_04/2022
222RR014 01.04.2022 WE EKO, s.r.o. 1110,00 Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_03/2022+1.Q.
8141162204 04.04.2022 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_04/2022
4221053365 06.04.2022 BVS, a.s. 113,83 Voda z povrch.odtoku_03/2022
2000295642 07.04.2022 BT, a.s. 3793,57 Teplo,teplá voda_nedoplatok_03/2022
8215201624 07.04.2022 RICOH Slovakia s.r.o. 166,70 Zhotovenie kópií 01.10.2021 - 31.12.2021
16/2022 11.04.2022 Základná škola 313,87 Vodné - stočné_03/2022
22071479 11.04.2022 CMT Group s.r.o. 28,80 Odvoz bioodpadu_03/2022
7220870281 11.04.2022 ZSE Energia, a.s. 870,32 Spotreba_03/2022_vyučtovanie
7200997601 11.04.2022 ZSE Energia, a.s. 280,81 Spotreba_04/2022
8303585165 11.04.2022 T-Com, a.s. 53,59 Spotreba_03/2022
02/04/2022 13.04.2022 Ing.Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_03/2022
2022016 19.04.2022 Matej Granec 460,00 Odborná prehliadka vzduchotechniky
20220014 21.04.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_03/2022
1020220100 27.04.2022 APM Technik s.r.o. 2290,00 Interaktívna zostava a tabuľa Dubno
60000117 02.05.2022 BT, a.s. 4340,00 Preddavková platba_teplá voda_05/2022
222RR020 02.05.2022 WE EKO, s.r.o. 870,00 Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_04/2022
02/05/2022 03.05.2022 Ing.Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_04/2022
8225200053 03.05.2022 RICOH Slovakia s.r.o. 44,60 Zhotovenie kópií_04_2022
190304706 03.05.2022 TSV PAPIER 408,07 ŠJ_čistiace prostriedky
2000296642 05.05.2022 BT, a.s. 2429,12 Teplo,teplá voda - nedoplatok_04/2022
20220020 05.05.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_04/2022
4221073337 05.05.2022 BVS, a.s. 110,23 Voda z povrch.odtoku_04/2022
8305438181 06.05.2022 T-Com, a.s. 46,80 Spotreba_04/2022
7181205267 06.05.2022 ZSE Energia, a.s. 230,14 Spotreba_04/2022
222202007 06.05.2022 T.C.T.,spol.s.r.o. 5850,20 Lyžiarský kurz
222204001 06.05.2022 T.C.T.,spol.s.r.o. 4350,00 Lyžiarský kurz
17/2022 06.05.2022 Základná škola 556,36 Vodné - stočné_04/2022
190304873 06.05.2022 TSV PAPIER 540,76 GJP_hygienické a čistiace prostriedky
2022/022 10.05.2022 RP-control s.r.o. 173,50 Kontrola hydrantov a tlak.skúška has.prístrojov
22072176 11.05.2022 CMT Group s.r.o. 14,40 Odvoz bioodpadu_04/2022
202205992 11.05.2022 Ľubica, s.r.o. 152,80 GJP_pracovná obuv
32200477 11.05.2022 RM Gastro-JAZ s.r.o. 47,66 ŠJ - kuchynský materiál
22600013 11.05.2022 eBIZ Procurement s.r.o. 490,00 Proces VO - oprava malej a veľkej telocvične
1222203107 12.05.2022 ŠEVT a.s. 310,20 List - bianco s vodotlačou
7161397101 12.05.2022 ZSE Energia, a.s. 872,39 Spotreba_04/2022_vyučtovanie
112272206 17.05.2022 SANET 149,37 PC sieť_04-06/2022
2022171 18.05.2022 Netropolis s.r.o. 19,08 Poplatok SKNIC
749045 20.05.2022 Hl. mesto SR Bratislava 1269,13 Miestny poplatok-komunálny odpad_2_ splátka
FV22000004 20.05.2022 EDUAWEN EUROPE 1531,20 Projekt_šlkolenie učiteľov
1/22/013058 23.05.2022 Hl. mesto SR Bratislava 74,11 Daň z nehnuteľnosti rok 2022
220045 27.05.2022 Kálmán - kominár 35,00 Revízia - čistenie komínov
60000117 01.06.2022 BT, a.s. 4000,00 Teplo,teplá voda - nedoplatok_06/2022
222RR026 01.06.2022 WE EKO s.r.o. 870,00 Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_05/2022
8131211473 02.06.2022 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_06/2022
190306032 02.06.2022 TSV PAPIER 304,85 ŠJ_čistiace prostriedky
02/06/2022 07.06.2022 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_05/2022
220100232 07.06.2022 Morgan Steel,spol. s r.o. 360,00 Oprava vjazdovej brány
20220026 08.06.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_05/2022
9122001759 08.06.2022 aSc Applied Software 639,00 aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2023
7161402460 08.06.2022 ZSE Energia, a.s. 65,40 Spotreba_05/2022_nedoplatok
7240741923 08.06.2022 ZSE Energia, a.s. 854,48 Spotreba_05/2022_vyučtovanie
8307292532 08.06.2022 T-COM, a.s. 53,44 Spotreba_05/2022
4221098260 08.06.2022 BVS, a.s. 113,83 Voda z povrch. odtoku_05/2022
190306266 09.06.2022 TSV PAPIER 1077,06 GJP_hygienické a čistiace prostriedky
22072895 13.06.2022 GMT Group s.r.o. 14,40 Odvoz bioodpadu_05/2022
33/2022 17.06.2022 Základná škola 422,92 Vodné - stočné_05/2022
60000117 01.07.2022 BT, a.s. 3910,00 Preddavková platba_teplá voda_07/2022
222RR032 01.07.2022 WE EKO, s.r.o. 990,00 Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_06/2022_2.Q.
8151223486 01.07.2022 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_07/2022
7230829589 04.07.2022 ZSE Energia, a.s. 60,01 Spotreba_06/2022_nedoplatok
7240745905 04.07.2022 ZSE Energia, a.s. 799,84 Spotreba_06/2022_vyučtovanie
4221119839 11.07.2022 BVS, a.s. 110,23 Voda z povrch.odtoku_06/2022
190307523 11.07.2022 TSV PAPIER 287,83 GJP_kancelárske potreby
8309149476 11.07.2022 T-COm, a.s. 45,83 Spotreba_06/2022
20220032 11.07.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_06/2022
36/2022 11.07.2022 Základná škola 510,93 Vodné - stočné_06/2022
02/07/2022 27.07.2022 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_06/2022
60000117 01.08.2022 BT, a.s. 3900,00 Preddavková platba_teplá voda_08/2022
222RR039 01.08.2022 WE EKO, s.r.o. 870,00 Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_07/2022
820222440 05.08.2022 KANAL M.P.S. 199,80 ŠJ_čistenie lapača tukov
10-22 05.08.2022 ColorMarco_Varga 1452,25 ŠJ_maľovanie školskej kuchyne
8403105586 05.08.2022 SPP, a.s. 58,57 Spotreba_01-07/2022_ nedoplatok
7240750350 10.08.2022 ZSE Energia, a.s. 505,24 Spotreba_07/2022 - vyučtovanie
7122016289 10.08.2022 ZSE Energia, a.s. 60,84 Spotreba_07/2022 - nedoplatok
4221141863 10.08.2022 BVS, a.s. 113,83 Voda z povrch. odtoku_07/2022
8311026987 10.08.2022 T-COM, a.s. 43,04 Spotreba_07/2022
02/08/2022 17.08.2022 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_07/2022
749045 18.08.2022 Hl. mesto SR Bratislava 920,75 Miestny poplatok-komunálny odpad_3_ splátka
112272209 22.08.2022 SANET 149,37 PC sieť_07-09/2022
20220038 23.08.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_07/2022
2200786 24.08.2022 Ľubica, s.r.o. 28,75 ŠJ_pracovná obuv
2200071 26.08.2022 Sagansport s.r.o. 98835,00 Oprava havarijných stavov telocviční
190308250 26.08.2022 TSV PAPIER 57,20 GJP_čistiace prostriedky
222RR045 31.08.2022 WE EKO, s.r.o. 870,00 Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_08/2022
621603 02.09.2022 BT, a.s. 4300,00 Preddavková platba_teplá voda_09/2022
3105077228 02.09.2022 ZSE Energia, a.s. 500,00 Predavková platba_09/2022 
2403117094 02.09.2022 Generali poisťovňa 386,66 Úrazové poistenie - školák
8151283751 02.09.2022 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_09/2022
20220824 08.09.2022 Mapa Slovakia Trade s.r.o. 218,78 Pracovné zošity_biológia
F522044328 08.09.2022 preskoly.sk s.r.o. 3213,60 Učebnice
5527-2022 19.09.2022 EVENT 3000 s.r.o. 150,00 Technické zabezpečenie_začiatok školského roka
190309807 19.09.2022 TSV PAPIER 430,40 ŠJ_čistiace prostriedky
20220047 19.09.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_08/2022
190309426 19.09.2022 TSV PAPIER 680,45 GJP_hygienické a kancelárske prostriedky
42/2022 19.09.2022 Základná škola 110,01 Vodné - stočné_08/2022
8312865735 19.09.2022 T-COm, a.s. 46,57 Spotreba_08/2022
4221162455 19.09.2022 BVS, a.s. 113,83 Voda z povrch. odtoku_08/2022
7230845790 19.09.2022 ZSE Energia, a.s. 60,84 Spotreba_08/2022 - nedoplatok
7201039973 19.09.2022 ZSE Energia, a.s. 27,64 Spotreba_08/2022 - vyučtovanie
2200402835 19.09.2022 Orbis Pictus Istropolitana 467,40 Učebnica
522317552 22.09.2022 Slov.legálna metrológia 48,00 ŠJ_overenie platnosti váh a závažia
02/09/2022 22.09.2022 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_08/2022
2200403620 26.09.2022 Orbis Pictus Istropolitana 397,60 Učebnice
2022022 30.09.2022 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná prehliadka VTZ-PZ - OTS
2022023 30.09.2022 Be Safe s.r.o. 85,00 Odborná prehliadka VTZ-PZ - kuchyňa
222RR051 30.09.2022 WE EKO, s.r.o. 990,00 Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_09/2022_3.Q.
621603 03.10.2022 BT, a.s. 8190,00 Preddavková platba_teplá voda_10/2022
8151313250 03.10.2022 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_10/2022
3105077228 03.10.2022 ZSE Energia, a.s. 500,00 Predavková platba_10/2022
202208 06.10.2022 Radomír Mihalovič 1231,45 Revízia elektr. zariadení a oprava inštalácie
202209 06.10.2022 Radomír Mihalovič 240,00 Revízia blezkozvodu
44/2022 06.10.2022 Základná škola 334,92 Vodné - stočné_09/2022
4221187479 06.10.2022 BVS, a.s. 110,23 Voda z povrch. odtoku_09/2022
8314705519 06.10.2022 T-COm, a.s. 43,20 Spotreba_09/2022
902011326 06.10.2022 Teplárenský holding, a.s. 107,51 Spotreba_09/2022_nedoplatok
F522054752 06.10.2022 preskoly.sk s.r.o. 481,80 Učebnice - nemecký jazyk
7220916011 10.10.2022 ZSE Energia, a.s. 327,88 Spotreba_09/2022 - vyučtovanie
7141692629 10.10.2022 ZSE Energia, a.s. 78,91 Spotreba_09/2022 - spotreba
168/10/2022 11.10.2022 Ľudovít Gereg - Servis 290,00 Odborná prehliadka športového náradia
5720077882 11.10.2022 Generali Poisťovňa 92,00 poistenie PC
220100395 11.10.2022 Morgan Steel, spol. s r.o. 148,80 Doprogramovanie DEK kódov
2222009710 11.10.2022 ŠEVT a.s. 331,62 Pentel popisovače
22075930 12.10.2022 GMT Group s.r.o. 14,40 Odvoz bioodpadu_09/2022
02/10/2022 17.10.2022 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_09/2022
102200720 18.10.2022 EXPOL PEDAGOGIKA 1612,00 Učebnice - geografia
749045 18.10.2022 Hl. mesto SR Bratislava 920,75 Miestny poplatok-komunálny odpad_4_ splátka
20220053 18.10.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_09/2022
3212200474 19.10.2022 MEGABOOKS SK 1400,85 Učebnice AJ
3030106243 21.10.2022 Wolters Kluwer SR s.r.o. 209,00 Direktor PROFI - predplatné rok 2023
F522059293 21.10.2022 preskoly.sk s.r.o. 378,00 Učebnice AJ
190311599 21.10.2022 TSV PAPIER 1547,99 GJP+ŠJ - hygienické a čistiace prostriedky
F522060024 24.10.2022 preskoly.sk s.r.o. 1066,00 Učebnice_literatúra
F522060561 25.10.2022 preskoly.sk s.r.o. 51,00 Učebnice_tvorivá matematika
F522060565 25.10.2022 preskoly.sk s.r.o. 173,60 Učebnice_matematika
222RR057 02.11.2022 WE EKO, s.r.o. 870,00 Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_10/2022
60000117 02.11.2022 BT, a.s. 11040,00 Preddavková platba_teplá voda_11/2022
8131366764 02.11.2022 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_11/2022
3105077228 03.11.2022 ZSE Energia, a.s. 500,00 Predavková platba_11/2022
190312405 08.11.2022 TSV PAPIER 363,79 ŠJ_čistiace prostriedky
7220923645 08.11.2022 ZSE Energia, a.s. 463,18 Spotreba_10/2022 - vyučtovanie
20222020 08.11.2022 CHEMIX-D 315,60 Deratizácia a dezinsekcia budovy školy
4221210732 08.11.2022 BVS, a.s. 113,83 Voda z povrch. odtoku_10/2022
8316534652 08.11.2022 T-COm, a.s. 47,58 Spotreba_10/2022
52/2022 08.11.2022 Základná škola 457,15 Vodné - stočné_10/2022
190312394 08.11.2022 TSV PAPIER 59,42 GJP_čistiace prostriedky
220009570 09.11.2022 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 127,21 ŠJ_hygienické prostriedky
7131847527 09.11.2022 ZSE Energia, a.s. 186,31 Spotreba_10/2022 - vyučtovanie
20220091 09.11.2022 KS-Golem, Landvay 210,00 Oprava dverových zámkov
190312656 15.11.2022 TSV PAPIER 1155,61 GJP_hygienické prostriedky
20220061 15.11.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_10/2022
22076735 15.11.2022 GMT Group s.r.o. 43,20 Odvoz bioodpadu_10/2022
112272212 16.11.2022 SANET 149,37 PC sieť_10-12/2022
22001179 21.11.2022 VIS Slovensko s.r.o. 22,80 ŠJ_licencia_Naša strava
11/2022 23.11.2022 Elektro servis Dufek 300,00 Odborná prehliadka plynu_šlužobný byt
02/11/2022 23.11.2022 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_10/2022
70882071 25.11.2022 KOMENSKY, s.r.o. 198,72 Virtuálna knižnica_01/2023 - 12/2023
SPF22432801 25.11.2022 B2Bpartner s.r.o. 282,00 Materiál škola_rudla, vozík
SPF22432796 25.11.2022 B2Bpartner s.r.o. 228,00

Materiál škola_stojan bycikle

SPF22432952 25.11.2022 B2Bpartner s.r.o. 770,40 Materiál škola_mag.tabuľa_laminátor._rohož
60000117 01.12.2022 BT, a.s. 11590,00 Preddavková platba_teplá voda_12/2022
3105077228 01.12.2022 ZSE Energia, a.s. 500,00 Predavková platba_12/2022
190313476 01.12.2022 TSV PAPIER 379,34 ŠJ_čistiace prostriedky
4221230376 01.12.2022 BVS, a.s. 110,23 Voda z povrch. odtoku_11/2022
190313477 01.12.2022 TSV PAPIER 1684,02 GJP_kancelárske potreby
222RR063 01.12.2022 WE EKO, s.r.o. 870,00 Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_11/2022
8121433213 01.12.2022 SPP, a.s. 54,00 Predavková platba_12/2022
202219432 01.12.2022 RAABE 110,00 Konferencia ŠKOLA 2022/2023
7210989213 07.12.2022 ZSE Energia, a.s. 510,24 Spotreba_11/2022 - vyučtovanie
7131854310 07.12.2022 ZSE Energia, a.s. 316,20 Spotreba_11/2022
4222358 07.12.2022 FISHER Slovakia s.r.o. 43,46 Pomôcky pre chemické laboratórium
8318370573 07.12.2022 T-COM, a.s. 47,14 Spotreba_11/2022
61/2022 07.12.2022 Základná škola 574,49 Vodné - stočné_11/2022
02/12/2022 12.12.2022 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_11/2022
08/12/2022 12.12.2022 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_12/2022
F522087673 13.12.2022 preskoly.sk s.r.o. 104,00 Školské pomôcky - chémia
222000681 14.12.2022 CMT Group s.r.o. 14,40 Odvoz bioodpadu_11/2022
1020220386 14.12.20222 APM Technik s.r.o. 2659,00 Dodanie a montáž IT set a tabuľa DUBNO
22001504 14.12.2022 VIS Slovensko s.r.o. 22,80 ŠJ_licencia_Naša strava
20220067 14.12.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_11/2022
2022004784 16.12.2022 VOLF 33,54 Tlačivá - kniha pošty
1222209341 19.12.2022 ŠEVT a.s. 23,06 Tlačivá - triedny výkaz
222RR072 20.12.2022 WE EKO, s.r.o. 990,00 Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_12/2022+4.Q.
20220076 20.12.2022 WX s.r.o. 550,36 Počítačová sieť_materiál
190314923 21.12.2022 TSV PAPIER 800,29 GJP_hygienické prostredky
2200143 21.12.2022 Sagansport s.r.o. 573,84 Výmena rebrín TV
1512022 22.12.2022 SmartCube, s.r.o. 300,00 VO - potraviny
5922029497 22.12.2022 Poradca podnikateľa 204,00 Verejná správa - ročný prístup
20220081 28.12.2022 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_12/2022