Jump to Navigation

Faktúry 2021

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
60000117 04.01.2021 BT, a.s. 16050,00 Preddavková platba_teplo_01/2021
8205201185 04.01.2021 RICOH Slovakia, s.r.o. 33,53 Zhotovenie kópií_10-12/2020
70882071 07.01.2021 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_12/2020
1/2021 11.01.2021 Základná škola 132,79 Vodné, stočné_12/2020
4201270137 13.01.2021 BVS, a.s. 116,22 Voda z povrchového odtoku_12/2020
8275168420 13.01.2021 T-Com,a.s. 48,78 Spotreba_12/2020
7141469449 13.01.2021 ZSE Energia, a.s. 584,87 Spotreba_12/2020_vyúčtovanie
7651749951 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. 246,35 Preddavková platba_01/2021
8140726107 18.01.2021 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_01/2021
202100200 18.01.2021 RAABE, s.r.o. 119,00 Právny kuriér pre školy_rok 2021
20210211 19.01.2021 SLOVPAP Slovakia 372,37 ŠJ_čistiace prostriedky
210100021 19.01.2021 Morgan Steel, s.r.o 24,00 Nahratie DEK kódov
12100116 20.01.2021 Svetluška s.r.o. 838,00 GJP_germicídne žiariče
21015 27.01.2021 Erich Zinnbauer 194,47 ŠJ_oprava kuchynského zariadenia
749045 29.01.2021 Hl.mesto SR Bratislava 1269,13 Odvoz komunálneho odpadu_1. splátka
60000117 01.02.2021 BT,a.s. 12310,00 Preddavková platba_teplo_02/2021
065821 01.02.2021 SANET 33,00 Členský príspevok r. 2021
8170740300 01.02.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_02/2021
221RR005 02.02.2021 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_01/2021
2/2021 02.02.2021 Základná škola 65,19 Vodné, stočné_01/2021
210202 02.02.2021 Milan Grell - GRAFIT 135,56 Kancelárske pomôcky
02/02/2021 02.02.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_01/2021
210203 02.02.2021 Milan Grell - Grafit 50,13 Spotrebný materiál
7523130012 05.02.2021 ZSE Energia, a.s. 246,35 Preddavková platba_02/2021
4211012222 05.02.2021 BVS, a.s. 118,62 Voda z povrchového odtoku_01/2021
7220826735 05.02.2021 ZSE Energia, a.s. 541,42 Spotreba_01/2021_vyúčtovanie
210212 05.02.2021 Milan Grell - GRAFIT 441,26 Spotrebný materiál
70882071 10.02.2021 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_01/2021
8277020247 10.02.2021 T-COM, a.s. 47,90 Spotreba_01/2021
112272103 15.02.2021 SANET 149,37 Počítačová sieť 01-03/2021
20210002 15.02.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_01/2021
60000117 01.03.2021 BT,a.s. 10880,00 Preddavková platba_teplo_03/2021
221RR009 01.03.2021 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_02/2021_konsolidácia
8120780240 01.03.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_03/2021
4211029297 01.03.2021 BVS, a.s. 107,84 Voda z povrchového odtoku_02/2021
7562127366 01.03.2021 ZSE Energia, a.s. 246,35 Preddavková platba_03/2021
20210007 08.03.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_02/2021
70882071 08.03.2021 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_02/2021
7181108717 08.03.2021 ZSE Energia, a.s. 578,56 Spotreba_02/2021_vyúčtovanie
02/03/2021 09.03.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_02/2021
3/2021 10.03.2021 Základná škola 130,38 Vodné, stočné_02/2021
12100743 15.03.2021 Svetluška s.r.o. 419,00 GJP_germicídny žiarič
8278864239 15.03.2021 T-Com, a.s. 49,76 Spotreba_02/2021
2021-1337 15.03.2021 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 215,00 GJP_dezinfekčné a čiastiace prostriedky
21012 23.03.2021 Slovenské film.divadlo 1142,50 Vstupenky film: Antigona
20210305 24.03.2021 SAZO s.r.o. 990,00 Odborný posudok/expertíza  - školské šatne
1212201178 26.03.2021 ŠEVT, a.s. 257,76 List-bianco s vodotlačou - vysvedčenia
6597757520 26.03.2021 Kooperatíva 762,02 Poistenie majetku
60000117 01.04.2021 BT,a.s. 7930,00 Preddavková platba_teplo_04/2021
221RR015 01.04.2021 WE EKO, s.r.o. 960,00 Spracovanie účtovníctva_03/2021_3.Q.
8610463025 01.04.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_04/2021
70882071 06.04.2021 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_03/2021
8205201750 07.04.2021 RICOH Slovakia s.r.o. 47,63 Zhotovenie kópií_01_01_2021 do 31_03_2021
04/2021 07.04.2021 Základná škola 190,74 Vodné, stočné_03/2021
2021046 07.04.2021 LUKO-SK, s.r.o. 88,56 ŠJ_odborná prehliadka výťahu
7611824379 07.04.2021 ZSE Energia, a.s. 246,35 Preddavková platba_04/2021
8280713283 07.04.2021 T-Com, a.s. 47,06 Spotreba_03/2021
4211053818 07.04.2021 BVS, a.s. 118,62 Voda z povrchového odtoku_03/2021
7121825505 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. 545,84 Spotreba_03/2021_vyúčtovanie
20210012 12.04.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_03/2021
2021040 12.04.2021 WILLIMAN, s.r.o. 3985,04 Oprava okenných dverí
20210432 12.04.2021 CHEMIX-D 439,56 Deratizácia a dezinsekcia budovy
2021012 13.04.2021 Matej Granec 693,20 Oprava a odborná skúška vzduchotechniky
02/04/2021 15.04.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_03/2021
2021-2170 26.04.2021 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 136,85 ŠJ_čistiace prostriedky
4/21/011 26.04.2021 RP-control s.r.o. 187,40 Odborná prehliadka hydrantov a PHP
60000117 03.05.2021 BT,a.s. 7340,00 Preddavková platba_teplo_05/2021
221RR022 03.05.2021 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_04/2021
8140836874 03.05.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_05/2021
70882071 03.05.2021 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_04/2021
5/2021 04.05.2021 Základná škola 154,52 Vodné, stočné_04/2021
4211079447 06.05.2021 BVS, a.s. 115,03 Voda z povrchového odtoku_04/2021
7611848877 06.05.2021 ZSE Energia, a.s. 246,35 Spotreba_05/2021
8282556442 06.05.2021 T-Com, a.s. 48,74 Spotreba_04/2021
749045 06.05.2021 Hl mesto SR Bratislava 57,66 Daň z nehnuteľnosti na rok 2021
2000272700 06.05.2021 BT, a.s. 982,22 Spotreba 04/2021 - vyúčtovanie
7220829998 06.05.2021 ZSE Energia, a.s. 528,58 Spotreba_04/2021_vyúčtovanie
21080531 07.05.2021 CMT Group s.r.o. 7,20 Odvoz bioodpadu_04/2021
02/05/2021 11.05.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_04/2021
112272106 17.05.2021 SANET 149,37 Počítačová sieť 04-06/2021
2021178 17.05.2021 Netropolis s.r.o. 19,08 Poplatok SKNIC vazkanews.sk
2021050 17.05.2021 BEST Service s.r.o. 312,00 Odvoz komunálneho odpadu
20210017 18.05.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_04/2021
2021-2746 21.05.2021 SLOVPAP Slovakia 488,02 GJP_hygienické a čistiace prostriedky
749045 28.05.2021 Hl.mesto SR Bratislava 1269,13 Odvoz komunálneho odpadu_2. splátka
60000117 01.06.2021 BT,a.s. 4570,00 Preddavková platba_teplo_06/2021
221RR027 01.06.2021 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_05/2021
2021-2978 01.06.2021 SLOVPAP Slovakia 231,28 ŠJ_čistiace prostriedky
2021-2992 01.06.2021 SLOVPAP Slovakia 16,32 ŠJ_čistiace prostriedky
421033 01.06.2021 FOLYMA, s.r.o. 180,00 Posudok_zdravotných rizík zamestnancov
02/06/2021 01.06.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_05/2021
70882071 02.06.2021 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_05/2021
8170851775 02.06.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_06/2021
210048 04.06.2021 Kálmán kominár s.r.o. 20,00 Odborná prehliadka komínov
4211105523 04.06.2021 BVS, a.s. 118,62 Voda z povrchového odtoku_05/2021
7731194489 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. 246,35 Spotreba_06/2021
20210023 04.06.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_05/2021
21080740 04.06.2021 CMT Group s.r.o. 50,40 Odvoz bioodpadu_05/2021
82584397872 09.06.2021 T-Com, a.s. 47,98 Spotreba_05/2021
7112154485 09.06.2021 ZSE Energia, a.s. 737,90 Spotreba_05/2021_vyúčtovanie
9121002518 11.06.2021 ASC s.r.o. 79,00 aSc Rozvrhy 2022
21081007 11.06.2021 CMT Group  s.r.o. 72,00 Odvoz bioodpadu_06/2021
9121001678 11.06.2021 ASC s.r.o. 299,00 aSc Agenda žiakov SŠ 2022
2021015 25.06.2021 Pro-ZEMINA s.r.o. 324,00 Veľkokapacitný konajner - odvoz odpadu
60000117 01.07.2021 BT, a.s. 4460,00 Preddavková platba_teplo_07/2021
F521006393 01.07.2021 preskoly.sk 177,00 Učebnice
20210030 01.07.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_06/2021
210100217 01.07.2021 Morgan Steel,spol. s r.o. 60,00 Oprava brány_átrium
02/07/2021 01.07.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_06/2021
221RR034 01.07.2021 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_05/2021_2.Q.
8150873516 01.07.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_07/2021
20210460 06.07.2021 MAPA Slovakia Trade 299,70 Učebnice
20211155 07.07.2021 LiberaTerra,s.r.o. 1435,27 Učebnice
4211128771 08.07.2021 BVS, a.s. 115,03 Voda z povrchového odtoku_06/2021
7671929921 08.07.2021 ZSE Energia, a.s. 246,35 Spotreba_07/2021
2114766 08.07.2021 TAKTIK vydavetľstvo 249,00 Učebnice
7220832613 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. 757,02 Spotreba_06/2021_vyúčtovanie
8286252010 09.07.2021 T-Com, a.s. 45,59 Spotreba_06/2021
1212203608 09.07.2021 ŠEVT a.s. 17,06 Tlačivá - Triedne výkazy
210704 12.07.2021 RONDO spol.s.r.o. 1980,00 Zdravotný a redukčný orez stromov
442424927 13.07.2021 ALZA 411,41 TV - športové pomôcky
21216002 13.07.2021 EDUAWEN EUROPE 1531,20 Projekt - školenie učiteľov
21217003 13.07.2021 EDUAWEN EUROPE 2366,40 Projekt - školenie učiteľov
2021044 15.07.2021 ALKAM - Vladimír Fiala 3059,93 Oprava elektrických rozvodov
6/2021 15.07.2021 Základná škola 313,87 Vodné, stočné_05/2021
7/2021 15.07.2021 Základná škola 467,18 Vodné, stočné_06/2021
32021088 15.07.2021 BN MONT, s.r.o. 628,00 Oprava okien a žaluzí
60000117 02.08.2021 BT, a.s. 4460,00 Preddavková platba_teplo_08/2021
221RR041 02.08.2021 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_07/2021
8130913163 02.08.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_08/2021
23-21 16.08.2021 ColorMarco 3264,00 maľovanie školy
20210464 16.08.2021 Ing. Juraj Halama 858,44 učebné pomôcky
820212479 16.08.2021 KANAL M.P.S 199,80 čistenie lapača tukov
4211155392 16.08.2021 BVS, a.s. 118,62 Voda z povrchového odtoku_07/2021
02/08/2021 16.08.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_07/2021
7220833888 16.08.2021 ZSE Energia, a.s. 528,43 Spotreba_07/2021_vyúčtovanie
7641871012 16.08.2021 ZSE Energia, a.s. 246,35 Spotreba_08/2021
8288096233 16.08.2021 T-Com, a.s. 44,93 Spotreba_07/2021
112272109 16.08.2021 SANET 149,37 Počítačová sieť 07-09/2021
21081333 18.08.2021 CMT Group s.r.o. 14,40 Odvoz bioodpadu_07/2021
20210037 18.08.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_07/2021
20210043 18.08.2021 WX s.r.o. 2621,64 Projekt - online učebňa
2021-4826 23.08.2021 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 667,80 GJP_hygienické prostriedky
2100402435 24.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana 1152,00 Učebnice - Slovenský jazyk
2100402656 24.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana 259,60 Učebnice - Matematika
2100402749 24.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana 385,20 Učebnice - Fyzika
749045 24.08.2021 Hl.mesto SR Bratislava 1269,13 Odvoz komunálneho odpadu_3. splátka
8/2021 25.08.2021 Základná škola 391,13 Vodné, stočné_07/2021
190109406 27.08.2021 TSV PAPIER 220,36 GJP_čistiace prostriedky
190109407 27.08.2021 TSV PAPIER 257,24 ŠJ_čistiace prostriedky
21218001 27.08.2021 EDUAWEN EUROPE 2366,40 Projekt - školenie učiteľov
1020210201 31.08.2021 APM Technik s.r.o. 2220,00 Interaktívna tabuľa
2403117094 31.08.2021 Generali Poisťovňa, a.s. 386,66 Úrazové poistenie Školák
2021515 31.08.2021 D one PRINT, s.r.o. 118,50 ŠWJ_tlač stravných lístkov
60000117 02,09.2021 BT, a.s. 4610,00 Preddavková platba_teplo_09/2021
221RR047 02.09.2021 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_08/2021
70882071 03.09.2021 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_08/2021
8120947270 03.09.2021 SPP, a.s. 54,00 Spotreba_09/2021
4211178586 06.09.2021 BVS, a.s. 118,62 Voda z povrchového odtoku_08/2021
7200953067 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. 404,50 Spotreba_08/2021_vyúčtovanie
7631902987 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. 246,35 Spotreba_09/2021
8289939935 06.09.2021 T-Com, a.s. 46,51 Spotreba_08/2021
32101064 09.09.2021 RM Gastro-Jaz s.r.o. 170,41 ŠJ_čistiace prostriedky
02/09/2021 10.09.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_08/2021
20210047 10.09.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_08/2021
210100299 17.09.2021 Morgan Steel,spol. s r.o. 187,20 Brána - doplnky
9/2021 22.09.2021 Základná škola 80,88 Vodné, stočné_08/2021
49/2021 28.09.2021 Vladimír Mičenko 180,00 Revízia TV náradia
3020101895 28.09.2021 Wolters Kluwer SR s.r.o. 201,00 Direktor PROFI rok 2022
190110705 29.09.2021 TSV PAPIER 332,11 ŠJ_čistiace prostriedky
F521022350 29.09.2021 preskoly, s.r.o.  750,00 Učebnice - AJ
4201333344 30.09.2021 Poisťovňa Kooperativa 21,05 Poistenie_doplatok
60000117 01.10.2021 BT, a.s. 7830,00 Preddavková platba_teplo_10/2021
221RR033 01.10.2021 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_09/2021
210585 01.10.2021 EQUILIBRIA, s.r.o. 897.99 Učebnice - AJ
8215200684 04.10.2021 RICOH Slovakia s.r.o. 87,82 Zhotovenie kópií - 07 - 30.09.2021
70882071 04.10.2021 KOMENSKÝ, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_09/2021
10/2021 04.10.2021 Základná škola 301,80 Vodné, stočné_09/2021
8130966074 04.10.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_10/2021
42114203758 06.10.2021 BVS, a.s. 115,03 Voda z povrchového odtoku_09/2021
8291790243 07.10.2021 T-Com, a.s. 48,36 Spotreba_09/2021
7131716166 07.10.2021 ZSE Energia, a.s. 931,59 Spotreba_09/2021_vyúčtovanie
20210053 11.10.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_09/2021
190111302 11.10,2021 TSV PAPIER 12,02 GJP_papier IQ Premium
7210889431 12.10.2021 ZSE Energia, a.s. 34,33 Spotreba_09/2021_doplatok
5720077882 12.10.2021 Poisťovňa Generali 92,00 Poistenie PC
21082144 14.10.2021 CMT Group s.r.o. 57,60 Odvoz bioodpadu_09/2021
50/2021 19.10.2021 Martina Tretina 134,50 ŠJ_oprava elektrickej panvice
211005 21.10.2021 PEFCO s.r.o. 7704,21 Zabetónovenie svetlíkov a oprava chodníka
2199392 21.10.2021 KAMIKO-HYGIENE 112,80 ŠJ_Nástenný zásobník servítok_2 ks
53/2021 25.10.2021 Martina Tretina 232,70 ŠJ_oprava malej elektrickej panvice
1450090451 25.10.2021 Martinus 288,48 Projekt_učebnice
211010 26.10.2021 Milan Grell_Grafit 179,12 Projekt_pomôcky
190111345 26.10.2021 TSV PAPIER 418,81 GJP_čistiace prostriedky
351240069 28.10.2021 Megaknihy 34,45 Projekt - knihy
1149718811 28.10.2021 Martinus 24,58 Projekt - knihy
3004908780 28.10.2021 Springer Nature Group 125,99 Projekt - knihy
21210002 28.10.2021 EDUAWEN EUROPE 556,80 Projekt - školenie učiteľov
21210003 28.10.2021 EDUAWEN EUROPE 1948,00 Projekt - školenie učiteľov
190112295 28.10.2021 TSV PAPIER 228,86 ŠJ_čistiace prostriedky
190112307 28.10.2021 TSV PAPIER 297,49 GJP_dezinfekčné prostriedky
8130992787 02.11.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_11/2021
20210062 02.11.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_10/2021
60000117 02.11.2021 BT, a.s. 11190,00 Preddavková platba_teplo_11/2021
221RR057 02,11.2021 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_10/2021
2021155 03.11.2021 LUKO-SK s.r.o. 88,56 ŠJ - odborná prehliadka výťahu
11/2021 03.11.2021 Základná škola 601,19 Vodné, stočné_10/2021
22210653 04.11.2021 ABCedu, a.s. 926,40 Projekt - knihy
20212249 04.11.2021 CHEMIX-D s.r.o. 315,60 Dezinsekcia a deratizácia budovy školy
SK2101956 04.11.2021 Florbal s.r.o. 1250,00 Projekt - oblasť športu
4211229613 08.11.2021 BVS, a.s. 118,62 Voda z povrchového odtoku_10/2021
7220840629 08.11.2021 ZSE Energia, a.s. 1022,39 Spotreba_10/2021_vyúčtovanie
7171249874 08.11.2021 ZSE Energia, a.s. 227,03 Spotreba_11/2021
8293648530 09.11.2021 T-COM, a.s. 48,01 Spotreba_10/2021
11/2021 09.11.2021 Elektro servis Dufek 70,00 Kontrola plynu
02/11/2021 10.11.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_10/2021
190113039 11.11.2021 TSV PAPIER 110,40 GJP_hygienické prostriedky
21011196 11.11.2021 VIS 162,00 ŠJ_licenčná zmluva software
21082687 11.11.2021 CMT Group  s.r.o. 86,40 Odvoz bioodpadu_10/2021
112272112 16.11.2021 SANET 149,37 Počítačová sieť 10-12/2021
210127 18.11.2021 Kálmán kominárs.r.o. 30,00 Čistenie komínov
190113788 23.11.2021 TSV PAPIER 401,35 ŠJ_čistiace prostriedky
60000117 01.12.2021 BT, a.s. 13180,00 Preddavková platba_teplo_12/2021
221RR063 01.12.2021 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_11/2021
8131024938 01.12.2021 SPP,a.s. 54,00 Spotreba_12/2021
2021/140 02.12.2021 Koller-opr. váh a závaží 124,00 Kalibrácia
70882071 03.12.2021 KOMENSKÝ, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_11/2021
02/12/2021 08.12.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_11/2021
190114869 08.12.2021 TSV PAPIER 992,05 Kancelársky papier a pomôcky
21083306 08.12.2021 CMT Group  s.r.o. 43,20 Odvoz bioodpadu_11/2021
20210068 08.12.2021 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_11/2021
20210096 08.12.2021 Lendvay - KS Gplem 150,00 Oprava zámkov
4211250782 08.12.2021 BVS, a.s. 115,03 Voda z povrchového odtoku_11/2021
7210900498 08.12.2021 ZSE Energia, a.s. 1030,15 Spotreba_11/2021_vyúčtovanie
8295505361 08.12.2021 T-COM, a.s. 48,00 Spotreba_11/2021
08/12/2021 08.12.2021 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST_12/2021
30/2021 08.12.2021 Základná škola 449,00 Vodné, stočné_11/2021
7141602891 08.12.2021 ZSE Energia, a.s. 325,90 Spotreba_11/2021_vyúčtovanie
20211202 15.12.2021 SAZO, s.r.o. 960,00 Vypracovanie expertízy - havaríjny stav TV
202114 16.12.2021 Radomír Mihalovič 978,00 Odborná prahliadka elektroinštalácia
202115 16.12.2021 Radomír Mihalovič 665,39 Odborná prahliadka elektrospotrebičov
20210079 16.12.2021 WX s.r.o. 540,00 Projekt - pomáhajúce profesie _Notebook
221RR073 20.12.2021 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_12/2021_4.Q
5921031075 28.12.2021 Poradca podnikateľa 204,00 Verejná správa SR  - poplatok - ročný prístup
4160230163 28.12.2021 Lekáreň Dr. Max 602 2108,55 COVID - antigénové testy