Jump to Navigation

Faktúry 2020

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
60000117 3.1.2020 BT, a.s. 14590,00 Preddavková platba teplo_01/2020
70882071 3.1.2020 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_12/2019
219RR063 3.1.2020 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_01/2020
300918140 3.1.2020 Elis Textil Care SK s.r.o. 78,36 Výmena rohoží_12/2019
1195201431 8.1.2020 RICOH Slovakia s.r.o. 231,01 Zhotovenie kópií 10-12/2019
19081536 10.1.2020 CMT Group s.r.o. 24,00 Odvoz kuchynského odpadu_12/2019
200001 10.1.2020 Veľkoobchod HANCO, a.s. 284,59 ŠJ_čistiace prostriedky
4191266787 10.1.2020 BVS a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_12/2019
8249612145 10.1.2019 T-Com, a.s. 55,69 Spotreba_12/2019
2000239262 10.1.2020 BT, a.s. 345,78 Nedoplatok_12/2019
01/2020 14.1.2020 Základná škola 334,35 Vodné,stočné_12/2019
202000526 20.1.2020 RAABE 119,00 Právny kurier pre školy - rok 2020
5220060260 21.1.2020 NAY, a.s. 254,00 ŠJ- práčka
749045 21.1.2020 Hlavné mesto SR BA 1119,82 Likvidácia odpadu - 1.splátka
60000117 3.2.2020 BT, a.s. 15480,00 Preddavková platba teplo_02/2020
0201002 3.2.2020 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 696,00 Projekt OPĽZ_školenie300000943
300000943 4.2.2020 Elis Textil Care SK s.r.o. 64,02 Výmena rohoží_01/2020
8629425903 4.2.2020 SPP 160,00 Preddavková platba_02/2020
065820 6.2.2020 SANET 33,00 Členský príspevok rok 2020
7121636803 10.2.2020 ZSE, a.s. 1038,06 Spotreba_01/2020 - nedoplatok
7542010890 10.2.2020 ZSE, a.s. 244,35 Spotreba_02/2020
8251808176 10.2.2020 T-COM,a.s. 52,27 Spotreba_01/2020
2000241200 10.2.2020 BT, a.s. 1149,96 Nedoplatok_01/2020
02/2020 10.2.2020 Základná škola 292,97 Vodné,stočné_01/2020
202001001 10.2.2020 Tatra Asset,s.r.o. 3750,00 LVVK_ubytovanie, strava
70882071 10.2.2020 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_01/2020
20080055 11.2.2020 CMT Group s.r.o. 24,09 ŠJ_odvoz BIO odpadu_01/2020
222002005 13.2.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 5720,00 LVVK_ubytovanie
222002006 13.2.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 2080,00 LVVK_stravovanie
03/02/2020 13.2.2020 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba_OST_01/2020
20200003 14.2.2020 WX s.r.o. 600,00 Sprava siete_01/2020
202003702 25.2.2020 RAABE 41,75 Časopis hospodárenie školy
112272003 25.2.2020 SANET 149,37 Počítačová sieť 1-3/2020
2020-1196 25.2.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 252,31 GJP - čistiace prostriedky
2020-1197 25.2.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 42,93 ŠJ - čistiace prostriedky
222002012 27.2.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 3960,00 LVVK_ubytovanie
222002013 27.2.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 1440,00 LVVK_stravovanie
60000117 2.3.2020 BT, a.s. 14450,00 Preddavková platba teplo_03/2020
220RR009 2.3.2020 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_02/2020
222002022 2.3.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 5390,00 LVVK_ubytovanie
222002023 2.3.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 1960,00 LVVK_stravovanie
03/03/2020 3.3.2020 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba_OST_02/2020
112002601 3.3.2020 Elis Textil Care SK s.r.o. 64,02 Výmena rohoží_02/2020
8600428133 3.3.2020 SPP 160,00 Preddavková platba_03/2020
70882071 3.3.2020 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_02/2020
03/2020 5.3.2020 Základná škola 376,70 Vodné,stočné_02/2020
4201030931 5.3.2020 BVS, a.s. 99,53 Voda z povrchového odtoku_02/2020
7581565094 5.3.2020 ZSE, a.s. 246,35 Spotreba_03/2020
7141358491 6.3.2020 ZSE, a.s. 712,70 Spotreba_02/2020 - nedoplatok
8254062838 9.3.2020 T-COM,a.s. 54,31 Spotreba_02/2020
2020-1511 10.3.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 140,52 GJP - dezinfekčné prostriedky
2020-1512 10.3.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 229,96 ŠJ - čistiace prostriedky
20080234 10.3.2020 CMT Group s.r.o. 18,00 ŠJ_odvoz BIO odpadu_02/2020
20200007 23.3.2020 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_02/2020
220RR015 1.4.2020 WE EKO, s.r.o. 960,00 Spracovanie účtovníctva_03/2020_3.Q.
300004111 1.4.2020 Elis Textil Care SK s.r.o. 78,36 Výmena rohoží_03/2020
749045 1.4.2020 Hlavné mesto SR BA 57,66 Daň z nehnuteľnosti_rok 2020
60000117 1.4.2020 BT, a.s. 6400,00 Preddavková platba teplo_04/2020
04/01/2020 1.4.2020 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba_OST_03/2020
6597757520 1.4.2020 Kooperatíva -poisťovňa 718,97 Poistenie majetku GJP
04/2020 6.4.2020 Základná škola 289,77 Vodné,stočné_03/2020
70882071 6.4.2020 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_03/2020
4201054627 6.4.2020 BVS, a.s. 107,28 Voda z povrchového odtoku_03/2020
7532594147 6.4.2020 ZSE, a.s. 246,35 Spotreba_04/2020
20080434 15.4.2020 CMT Group s.r.o. 18,00 ŠJ_odvoz BIO odpadu_03/2020
8677878429 15.4.2020 SPP 160,00 Preddavková platba_04/2020
8256330887 15.4.2020 T-COM,a.s. 50,78 Spotreba_03/2020
7200916219 15.4.2020 ZSE, a.s. 502,14 Spotreba_03/2020 - nedoplatok
1195201950 15.4.2020 RICOH Slovakia s.r.o. 209,04 Zhotovenie kópií na zariadení 01-03/2020
20200012 22.4.2020 WX s.r.o. 600,00 Sprava siete_03/2020
202009571 22.4.2020 RAABE 41,75 Časopis hospodárenie školy
2020-2595 24.4.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 228,72 GJP - dezinfekčné prostriedky
2020-2679 27.4.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 144,72 GJP - dezinfekčné prostriedky a rukavice
2020167 27.4.2020 Netropolis s.r.o. 19,08 Poplatok SKNIC
2020-2687 27.4.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 317,74 GJP - hygienické a čistiace prostriedky
052020 29.4.2020 Matej Šiška_kanalizáci 250,00 ŠJ_čistenie potrubie
4/20/091 4.5.2020 Flamecontrol s.r.o. 122,40 Odborná prehliadka hydrantov
60000117 4.5.2020 BT, a.s. 4920,00 Preddavková platba teplo_05/2020
220RR021 4.5.2020 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_04/2020
300005722 5.5.2020 Elis Textil Care SK s.r.o. 30,95 Výmena rohoží_04/2020
8658556596 5.5.2020 SPP 160,00 Preddavková platba_05/2020
70882071 6.5.2020 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_04/2020
4201078528 7.5.2020 BVS, a.s. 103,96 Voda z povrchového odtoku_04/2020
8258601894 11.5.2020 T-COM,a.s. 50,02 Spotreba_04/2020
7479910822 11.5.2020 ZSE, a.s. 246,35 Spotreba_05/2020
7121687305 11.5.2020 ZSE, a.s. 326,14 Spotreba_04/2020 - nedoplatok
2000248487 12.5.2020 BT, a.s. 471,13 Nedoplatok_04/2020
03/05/2020 12.5.2020 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba_OST_04/2020
095/2020 13.5.2020 Office-gastro s.r.o. 460,00 Bezdotykové dezinfekčné prenosné stojany
05/2020 13.5.2020 Základná škola 62,41 Vodné,stočné_04/2020
112272006 18.5.2020 SANET 149,37 Počítačová sieť 4-6/2020
2020-2961 18.5.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 278,37 ŠJ - čistiace prostriedky
749045 19.5.2020 Hlavné mesto SR BA 1119,82 Likvidácia odpadu - 2.splátka
220RR027 1.6.2020 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_05/2020
60000117 1.6.2020 BT, a.s. 4870,00 Preddavková platba teplo_06/2020
20200017 1.6.2020 WX s.r.o. 600,00 Sprava siete_04/2020
20200881 1.6.2020 CHEMIX-D s.r.o. 439,56 Deratizácia a dezinsekcia budovy
1202203109 1.6.2020 ŠEVT, a.s 260,88 Tlačivá - bianco listy - vysvedčenia
91-20-000761 1.6.2020 ASC 79,00 aSc rozvrhy - upgrade