Jump to Navigation

Faktúry 2020

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
60000117 3.1.2020 BT, a.s. 14590,00 Preddavková platba teplo_01/2020
70882071 3.1.2020 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_12/2019
219RR063 3.1.2020 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_01/2020
300918140 3.1.2020 Elis Textil Care SK s.r.o. 78,36 Výmena rohoží_12/2019
1195201431 8.1.2020 RICOH Slovakia s.r.o. 231,01 Zhotovenie kópií 10-12/2019
19081536 10.1.2020 CMT Group s.r.o. 24,00 Odvoz kuchynského odpadu_12/2019
200001 10.1.2020 Veľkoobchod HANCO, a.s. 284,59 ŠJ_čistiace prostriedky
4191266787 10.1.2020 BVS a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_12/2019
8249612145 10.1.2019 T-Com, a.s. 55,69 Spotreba_12/2019
2000239262 10.1.2020 BT, a.s. 345,78 Nedoplatok_12/2019
01/2020 14.1.2020 Základná škola 334,35 Vodné,stočné_12/2019
202000526 20.1.2020 RAABE 119,00 Právny kurier pre školy - rok 2020
5220060260 21.1.2020 NAY, a.s. 254,00 ŠJ- práčka
749045 21.1.2020 Hlavné mesto SR BA 1119,82 Likvidácia odpadu - 1.splátka
60000117 3.2.2020 BT, a.s. 15480,00 Preddavková platba teplo_02/2020
0201002 3.2.2020 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 696,00 Projekt OPĽZ_školenie300000943
300000943 4.2.2020 Elis Textil Care SK s.r.o. 64,02 Výmena rohoží_01/2020
8629425903 4.2.2020 SPP 160,00 Preddavková platba_02/2020
065820 6.2.2020 SANET 33,00 Členský príspevok rok 2020
7121636803 10.2.2020 ZSE, a.s. 1038,06 Spotreba_01/2020 - nedoplatok
7542010890 10.2.2020 ZSE, a.s. 244,35 Spotreba_02/2020
8251808176 10.2.2020 T-COM,a.s. 52,27 Spotreba_01/2020
2000241200 10.2.2020 BT, a.s. 1149,96 Nedoplatok_01/2020
02/2020 10.2.2020 Základná škola 292,97 Vodné,stočné_01/2020
202001001 10.2.2020 Tatra Asset,s.r.o. 3750,00 LVVK_ubytovanie, strava
70882071 10.2.2020 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_01/2020
20080055 11.2.2020 CMT Group s.r.o. 24,09 ŠJ_odvoz BIO odpadu_01/2020
222002005 13.2.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 5720,00 LVVK_ubytovanie
222002006 13.2.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 2080,00 LVVK_stravovanie
03/02/2020 13.2.2020 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba_OST_01/2020
20200003 14.2.2020 WX s.r.o. 600,00 Sprava siete_01/2020
202003702 25.2.2020 RAABE 41,75 Časopis hospodárenie školy
112272003 25.2.2020 SANET 149,37 Počítačová sieť 1-3/2020
2020-1196 25.2.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 252,31 GJP - čistiace prostriedky
2020-1197 25.2.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 42,93 ŠJ - čistiace prostriedky
222002012 27.2.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 3960,00 LVVK_ubytovanie
222002013 27.2.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 1440,00 LVVK_stravovanie
60000117 2.3.2020 BT, a.s. 14450,00 Preddavková platba teplo_03/2020
220RR009 2.3.2020 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_02/2020
222002022 2.3.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 5390,00 LVVK_ubytovanie
222002023 2.3.2020 T.C.T., spol.s.r.o. 1960,00 LVVK_stravovanie
03/03/2020 3.3.2020 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba_OST_02/2020
112002601 3.3.2020 Elis Textil Care SK s.r.o. 64,02 Výmena rohoží_02/2020
8600428133 3.3.2020 SPP 160,00 Preddavková platba_03/2020
70882071 3.3.2020 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_02/2020
03/2020 5.3.2020 Základná škola 376,70 Vodné,stočné_02/2020
4201030931 5.3.2020 BVS, a.s. 99,53 Voda z povrchového odtoku_02/2020
7581565094 5.3.2020 ZSE, a.s. 246,35 Spotreba_03/2020
7141358491 6.3.2020 ZSE, a.s. 712,70 Spotreba_02/2020 - nedoplatok
8254062838 9.3.2020 T-COM,a.s. 54,31 Spotreba_02/2020
2020-1511 10.3.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 140,52 GJP - dezinfekčné prostriedky
2020-1512 10.3.2020 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 229,96 ŠJ - čistiace prostriedky
20080234 10.3.2020 CMT Group s.r.o. 18,00 ŠJ_odvoz BIO odpadu_02/2020
20200007 23.3.2020 WX s.r.o. 600,00 Správa siete_02/2020
220RR015 1.4.2020 WE EKO, s.r.o. 960,00 Spracovanie účtovníctva_03/2020_3.Q.
300004111 1.4.2020 Elis Textil Care SK s.r.o. 78,36 Výmena rohoží_03/2020
749045 1.4.2020 Hlavné mesto SR BA 57,66 Daň z nehnuteľnosti_rok 2020
60000117 1.4.2020 BT, a.s. 6400,00 Preddavková platba teplo_04/2020
04/01/2020 1.4.2020 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba_OST_03/2020
6597757520 1.4.2020 Kooperatíva -poisťovňa 718,97 Poistenie majetku GJP

.Q