Jump to Navigation

Faktúry 2019

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
 111817608 4.1.2019 Berendsen Textil Servis 65,87 Servis rohoži - 12/2018
60000117 7.1.2019 BT, a.s. 18200,00 Teplo, teplá voda - 01/2019
4181259598 7.1.2019 BVS, a.s. 113,90 Voda z povrchového odtoku - 12/2018
8224087297 8.1.2019 T-Com 53,80 Spotreba - 12/2018
21900049 8.1.2019 RAABE 119,00 Právny kurier pre školy rok 2019
1185201404 8.1.2019 RICOH Slovakia,s.r.o. 288,46 Zhotovenie kópií - 01.10.2018 - 31.12.2018
7161071196 11.1.2019 ZSE Energia, a.s. 739,00 Spotreba - nedoplatok 12/2018
1803272 11.1.2019 CMT Group s.r.o. 30,00 Odvoz kuchynského odpadu - 12/2018
180/2018 11.1.2019 Štefan Koller 121,00 ŠJ - kalibrácia teplomerov
746942604 15.1.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba_01/2019
8600052697 17.1.2019 SPP 172,00 Spotreba - 01/2019
749045 28.1.2019 Magistrát hl.mesta SR 1281,57 Komunálny odpad - 1. splátka
190010 31.1.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 182,76 ŠJ - čistiace prostriedky
201901001 31.1.2019 Tatra Asset, s.r.o. 4050,00 Lyžiarský kurz - ubytovanie a stravovanie
60000117 1.2.2019 BT, a.s. 12710,00 Teplo, teplá voda - 02/2019
065819 5.2.2019 SANET 33,00 Členský poplatok rok 2019
4191011426 6.2.2019 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku - 01/2019
8226114144 6.2.2019 T-COM 53,68 Spotreba - 01/2019
19010 7.2.2019 T.C.T.spol.s.r.o. 10640,00 Lyžiarský kurz - ubytovanie a stravovanie
300901085 7.2.2019 Berendsen Textil Servis 79,46 Servis rohoží - 01/2019
19011 7.2.2019 T.C.T.spol.s.r.o. 9310,00 Lyžiarský kurz - ubytovanie a stravovanie
7479417036 7.2.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba_02/2019
19080030 8.2.2019 CMT Group s.r.o. 33,60 Odvoz kuchynského odpadu - 1/2019
12/2018 11.2.2019 Základná škola 274,17 Vodné, stočné - 12/2018
01/2019 11.2.2019 Základná škola 280,85 Vodné, stočné - 01/2019
7210834213 12.2.2019 ZSE Energia, a.s. 816,00 Spotreba - nedoplatok 01/2019
70882071 15.2.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 01/2019
171900059 15.2.2019 KALYPSO SK, spol. s r.o. 202,50 Oprava okenných kľučiek
112271903 27.2.2019 SANET 149,37 PC sieť 01-03/2019
60000117 1.3.2019 BT, a.s. 9080,00 Teplo, teplá voda - 03/2019
8150104001 4.3.2019 SPP 157,00 Spotreba - 03/2019
219RR006 4.3.2019 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 02/2019
04/03/2019 5.3.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 02/2019
8228162345 6.3.2019 T-COM 56,15 Spotreba - 02/2019
4191027326 6.3.2019 BVS, a.s. 101,75 Voda z povrchového odtoku - 02/2019
19080140 7.3.2019 CMT Group s.r.o. 24,00 Odvoz kuchynského odpadu - 02/2019
190038 7.3.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 163,60 ŠJ - čistiace prostriedky
7220793857 8.3.2019 ZSE Energia, a.s. 662,86 Spotreba - nedoplatok - 02/2019
7459818871 8.3.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba - 03/2019
20190003 8.3.2019 WX s.r.o. 500,00 Správa a údržba siete - 02/2019
70882071 13.3.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 02/2019
20190013 18.3.2019 Be Safe s.r.o. 85,00 Odborná prehliadka plynového zariadenia
20190014 18.3.2019 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná prehliadka OST
190100127 27.3.2019 Morgan Steel spol. s r.o. 984,00 Oprava kabeláže komunikačného systému
0011003719 27.3.2019 Victory sport s.r.o. 190,51 Šport.súťaž_orientačný beh_materiál
190100126 28.3.2019 Morgan Steel spol. s r.o. 468,00 Ročný servis vchodových dverí
190100128 28.3.2019 Morgan Steel spol. s r.o. 180,00 Oprava obvodového kovania
2019037 28.3.2019 LUKO - SK s.r.o. 88,56 Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
092019 29.3.2019 Matej Šiška 150,00 Oprava tečúceho vodovodného potrubia
171900128 29.3.2019 KALYPSO SK s. r.o. 358,76 Oprava okenného krídla
60000117 1.4.2019 BT, a.s. 7490,00 Teplo, teplá voda - 04/2019
2535016200 1.4.2019 Kooperativa 678,23 Poistenie majetku a zodpovednosti
8130131818 2.4.2019 SPP 88,00 Spotreba - 04/2019
219RR011 2.4.2019 WE EKO, s.r.o. 960,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 03/2019,3,Q.
04/04/2019 2.4.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 03/2019
300904232 2.4.2019 Elis Textil Care s.r.o. 64,02 Servis rohoží - 03/2019
7479468292 3.4.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba - 04/2019
4191050358 3.4.2019 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku - 03/2019
1185201900 3.4.2019 RICOH Slovakia,s.r.o. 256,04 Zhotovenie kópií - 01.01.2019 - 31.03.2019
190048 3.4.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 314,41 GJP - čistiace prostriedky
1/19/015711 4.4.2019 Hl.Mesto SR Bratislava 49,01 daň z nehnuteľnosti na rok 2019
70882071 4.4.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 03/2019
190049 4.4.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 113,93 ŠJ - čistiace prostriedky
420190285 4.4.2019 Ballux, spol.s r.o. 55,80 ŠJ - mat.-spotrebné normy a receptúry
190100143 8.4.2019 Morgan Steel spol. s r.o. 1670,00 Oprava vjazdovej brány do budovy školy
7220794449 10.4.2019 ZSE Energia, a.s. 710,44 Spotreba - nedoplatok - 03/2019
8230239768 10.4.2019 T-COM 52,13 Spotreba - 03/2019
2192202263 12.4.2019 ŠEVT, a.s. 318,00 Tlačivá a vodotlačou
02/2019 15.4.2019 Základná škola 510,44 Vodné, stočné - 02/2019
03/2019 15.4.2019 Základná škola 280,85 Vodné, stočné - 03/2019
19080250 17.4.2019 CMT Group s.r.o. 30,00 Odvoz kuchynského odpadu - 03/2019
20190583 26.4.2019 CHEMIX-D,s.r.o. 439,56 Deraizácia a dezinsekcia školy
60000117 2.5.2019 BT, a.s. 5580,00 Teplo, teplá voda - 05/2019
219RR016 2.5.2019 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 04/2019
8180155978 6.5.2019 SPP 37,00 Spotreba - 05/2019
300905794 6.5.2019 Elis Textil Care s.r.o. 80,58 Servis rohoží - 04/2019
04/05/2019 6.5.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 04/2019
7621155201 9.5.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba - 05/2019
4191072673 9.5.2019 BVS, a.s. 109,49 Voda z povrchového odtoku - 04/2019
70882071 9.5.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 04/2019
190070 9.5.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 134,24 ŠJ - čistiace prostriedky
19080364 9.5.2019 CMT Group s.r.o. 24,00 Odvoz kuchynského odpadu - 04/2019
2000222264 9.5.2019 BT, a.s. 355,71 Teplo,teplá voda - nedoplatok-04/2019
04/2019 13.5.2019 Základná škola 387,85 Vodné, stočné - 04/2019
7010716282 14.5.2019 ZSE Energia, a.s. 683,54 Spotreba - nedoplatok - 04/2019
8232322642 15.5.2019 T-COM 52,97 Spotreba - 04/2019
749045 16.5.2019 Magistrát hl.mesta SR 1281,57 Komunálny odpad - 2. splátka
919167 17.5.2019 Netropolis s.r.o. 19,08 Poplatok SKNIC vazkanews.sk
112271906 23.5.2019 SANET 149,37 PC sieť-04-06/2019
20190009 27.5.2019 WX s.r.o. 600,00 Správa a údržba siete - 04/2019
419087 28.5.2019 FOLYMA, s.r.o. 180,00 Posudok - zdravotná služba
190004 3.6.2019 Kálmán kominár s.r.o. 20,00 Čistenie komínu
219RR021 3.6.2019 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 05/2019
190100218 3.6.2019 Morgan Steel s.r.o. 344,40 Oprava elektrického zámku - kancelária
60000117 3.6.2019 BT, a.s. 4520,00 Teplá voda - 06/2019
04/06/2019 4.6.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 05/2019
8170182098 5.6.2019 SPP 18,00 Spotreba - 06/2019
300907045 5.6.2019 Elis Textil Care s.r.o. 64,02 Servis rohoží - 05/2019
70882071 5.6.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 05/2019
2019045 7.6.2019 Lanikova Group 200,00 Vypracovanie registratúrneho poriadku
4191099154 10.6.2019 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku - 05/2019
8234419950 10.6.2019 T-COM 53,88 Spotreba - 05/2019
60000117 10.6.2019 BT, a.s. 1681,56 Teplo,teplá voda - nedoplatok-05/2019
7111811514 10.6.2019 ZSE Energia, a.s. 715,15 Spotreba - nedoplatok - 05/2019
7631142174 10.6.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba - 06/2019
91-19-001710 11.6.2019 aSc, s.r.o. 229,00 aSc Agenda - upgrade - 2020
50/2019 12.6.2019 Martin  Tretina 223,94 ŠJ_oprava veľkokuchynského zariadenia
91-19002016 14.6.2019 aSc, s.r.o. 79,00 aSc Agenda - upgrade - rozvrhy
190094 17.6.2019 Veľkoobchod HANCO 254,41 ŠJ - čistiace prostriedky
31900730 24.6.2019 RM Gastro-JAZ s.r.o. 7853,23 ŠJ - robot univ.
201909 25.6.2019 Radomír Mihalovič 751,03 Odborná prehliadka elektrospotrebičov
21912308 25.6.2019 RAABE 41,45 Hospodárenie školy-jún 2019
20190012 28.6.2019 WX s.r.o. 600,00 Správa a údržba siete - 05/2019
60000117 1.7.2019 BT, a.s. 4390,00 Teplá voda - 07/2019
219RR026 1.7.2019 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 06/2019+2.Q.
1020190110 2.7.2019 APM Technik s.r.o. 198,00 Žiarivka do projektoru
8629238665 4.7.2019 SPP 17,00 Spotreba - 07/2019
7641161413 4.7.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba - 07/2019
190100272 4.7.2019 Morgan Steel spol. s r.o. 698,40 Oprava elektronického systému
70882071 4.7.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 06/2019
04/07/2019 22.7.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 06/2019
1195200454 22.7.2019 RICOH Slovakia,s.r.o. 248,28 Zhotovenie kópií - 01.04.2019 - 30.06.2019
20190016 22.7.2019 WX s.r.o. 600,00 Správa a údržba siete - 06/2019
19080642 23.7.2019 CMT Group s.r.o. 9,60 Odvoz kuchynského odpadu - 06/2019
2019065 23.7.2019 Lanikova Group 200,00 Aktualizácia GDPR
120190639 23.7.2019 KONTI a.s. 890,00 Oprava podkladu vonkajšej triedy
190101 24.7.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 99,53 ŠJ - čistiace prostriedky
7190940454 25.7.2019 ZSE Energia, a.s. 620,23 Spotreba - nedoplatok - 06/2019
8236528549 25.7.2019 T-COM 51,10 Spotreba - 06/2019
62019120 25.7.2019 KANAL M.P.S. 199,80 Čistenie lapača tukov
20190508 25.7.2019 SOŠ polygrafická  130,00 Tlačivá - záznam o absencií žiaka
219RR031 1.8.2019 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 07/2019
60000117 1.8.2019 BT, a.s. 4350,00 Teplá voda - 08/2019
10001829 1.8.2019 Viera Szíkorová_SANTECH 214,79 GJP_čistiace prostriedky
190116 7.8.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 709,20 GJP_hygienické prostriedky
8120234491 7.8.2019 SPP 17,00 Spotreba - 08/2019
4191151164 7.8.2019 BVS, a.s. 109,49 Voda z povrchového odtoku - 06/2019
4191151164 7.8.2019 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku - 07/2019
111910108 7.8.2019 Elis Textil Care s.r.o. 57,10 Servis rohoží - 07/2019
7210842464 7.8.2019 ZSE Energia, a.s. 385,43 Spotreba - nedoplatok - 07/2019
7651242031 7.8.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba - 08/2019
2019068 7.8.2019 RK-klíma s.r.o. 3375,36 dodávka a montáž klimatického zariadenia
190117 7.8.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 317,46 GJP_čistiace prostriedky
70882071 12.8.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 07/2019
8238642080 12.8.2019 T-COM 50,28 Spotreba - 07/2019
749045 15.8.2019 Magistrát hl.mesta SR 1281,57 Komunálny odpad - 3. splátka
112271909 19.8.2019 SANET 149,37 Počítačová sieť_07_09_2019
190100321 21.8.2019 Morgan Steel spol. s r.o. 679,20 Oprava ovládača a zámku_brána
190128 23.8.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 152,57 ŠJ_čistiace prostriedky
20190019 26.8.2019 WX s.r.o. 600,00 Správa a údržba siete - 07/2019
201900040 26.8.2019 KALYPSO SK 9657,11 Rekonštrukcia deliacej steny
26.8.2019 26.8.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 07/2019
19033 2.9.2019 Duprint, s.r.o. 93,60 Poštové poukážky, stravné lístky
201915 3.9.2019 Radomír Mihalovič 240,00 Odborná skúška bleskozvodu
0802019 3.9.2019 Agentúra PRIMA 180,00 Zahajenie škol.roka-pódium
865832524 3.9.2019 SPP 30,00 Spotreba - 09/2019
012019 3.9.2019 Robert Čapek 584,00 Seminár učiteľov
2192011655 17.9.2019 ŠEVT a.s. 336,00 Pentel popisovač na biele tabule
5919021870 17.9.2019 Poradca podnikateľa 117,00 Verejná správa - ročný prístup
8240800611 17.9.2019 T-COM 50,03 Spotreba - 08/2019
4191172918 17.9.2019 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku - 08/2019
04/09/2019 17.9.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 08/2019
7479637792 17.9.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba - 09/2019
2403117094 17.9.2019 Generali Poisťovňa, a.s. 386,66 Úrazové poistenie - Školák
76/2019 23.9.2019 Martin Tretina 143,11 ŠJ - oprava plynového kotla
2019137 23.9.2019 LUKO-SK, s.r.o. 88,56 ŠJ_odborná prehliadka výťahu
190140 25.9.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 250,80 ŠJ_čistiace prostriedky
21919906 27.9.2019 RAABE 41,75 Prevadzka a hospodarenie školy
190915 27.9.2019 GRAFIT - Milan Grell 445,90 Spotrebný materiál
201919 30.9.2019 Radomír Mihalovič 252,84 Oprava zasuviek a vypínačov
60000117 1.10.2019 BT, a.s. 7240,00 Teplá voda - 10/2019
05/2019 1.10.2019 Základná škola 1290,59 Vodné, stočné - 05,06,07,08/2019
219RR042 1.10.2019 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 09/2019+3.Q.
8677703675 2.10.2019 SPP 85,00 Spotreba - 10/2019
300912096 2.10.2019 Elis Textil Care s.r.o. 62,90 Servis rohoží - 09/2019
70882071 3.10.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 08/2019
06/2019 3.10.2019 Základná škola 245,19 Vodné, stočné - 09/2019
03/10/2019 4.10.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 09/2019
20190029 7.10.2019 WX s.r.o. 600,00 Správa a údržba siete - 08/2019
60000117 7.10.2019 BT, a.s. 133,72 Teplá voda - 09/2019 - nedoplatok
20190029 7.10.2019 WX s.r.o. 600,00 Správa a údržba siete - 09/2019
7631250933 8.10.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba - 10/2019
4191197593 8.10.2019 BVS, a.s. 109,49 Voda z povrchového odtoku - 09/2019
19081032 8.10.2019 CMT Group s.r.o. 30,00 Odvoz kuchynského odpadu - 09/2019
1195200948 9.10.2019 RICOH Slovakia,s.r.o. 106,96 Zhotovenie kópií - 01.07.2019 - 30.09.2019
7103141235 9.10.2019 ZSE Energia, a.s. 790,81 Spotreba - nedoplatok - 09/2019
70882071 9.10.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 09/2019
749045 10.10.2019 Magistrát hl.mesta SR 535,05 Komunálny odpad - 4. splátka
8242968130 10.10.2019 T-COM 57,97 Spotreba - 09/2019
2019422795 21.10.2019 SportObchod 291,51 Pomôcky na realizáciu dielní
5720077882 23.10.2019 Generali Poisťovňa, a.s. 92,00 Úhrada poistného
190100420 28.10.2019 Morgan Steel spol. s r.o. 477,20 Oprava elektrickej prípojky
20192082 30.10.2019 CHEMIX-D s.r.o. 439,56 Deratizácia a dezinsekcia
60000117 4.11.2019 BT, a.s. 10380,00 Teplo, teplá voda - 11/2019
219RR047 4.11.2019 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 10/2019
3200105110 4.11.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. 152,00 Manažment školy rok 2020
300914494 5.11.2019 Elis Textil Care s.r.o. 80,58 Servis rohoží - 10/2019
07/2019 5.11.2019 Základná škola 570,62 Vodné, stočné - 10/2019
4191223925 5.11.2019 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku - 10/2019
8180310801 5.11.2019 SPP 138,00 Spotreba - 11/2019
7581439533 7.11.2019 ZSE Energia, a.s. 233,05 Preddavková platba - 11/2019
70882071 7.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 10/2019
8245192364 7.11.2019 T-COM 53,38 Spotreba - 10/2019
320200252 11.11.2019 Vema 33,54 Aplikačné a systémové konzultácie
2000235509 11.11.2019 BT, a.s. 507,94 Teplá voda - 10/2019 - nedoplatok
320200254 11.11.2019 Vema 33,54 Aplikačné a systémové konzultácie
03/11/2019 12.11.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 10/2019
7103162081 12.11.2019 ZSE Energia, a.s. 971,81 Spotreba - nedoplatok - 10/2019
31901345 13.11.2019 RM Gastro_Jaz, s.r.o. 91,20 ŠJ-čistiaci prostriedok
19081184 13.11.2019 CMT Group s.r.o. 35,40 Odvoz kuchynského odpadu - 10/2019
191680 18.11.2019 VIS s.r.o. 100,80 ŠJ - kongigurácia SW na rok 2020
112271912 20.11.2019 SANET 149,37 PC sieť 10-12/2019
190100458 20.11.2019 Morgan Steel, s.r.o. 30,00 Naprogramovanie čípov - OLO
190170 20.11.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 185,28 ŠJ_čistiace prostriedky
20197074 22.11.2019 Frape catering s.r.o. 418,08 ŠJ_pracovné oblečenie
6597757520 27.11.2019 Kooperatíva 22,64 Poistenie majetku a zodpovednosti
20190036 27.11.2019 WX s.r.o. 600,00 Správa a údržba siete - 10/2019
60000117 2.12.2019 BT, a.s. 12750,00 Preddavková platba - 12/2019
219RR052 2.12.2019 WE EKO, s.r.o. 720,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 11/2019
8610009187 4.12.2019 SPP 162,00 Spotreba - 12/2019
300916595 4.12.2019 Elis Textil Care s.r.o. 64,02 Servis rohoží - 11/2019
08/2019 5.12.2019 Základná škola 410,14 Vodné, stočné - 11/2019
4191246016 5.12.2019 BVS, a.s. 109,49 Voda z povrchového odtoku - 11/2019
7210849099 9.12.2019 ZSE Energia, a.s. 986,51 Spotreba - nedoplatok - 11/2019
190085 9.12.2019 Kálmán kominár s.r.o. 20,00 ŠJ - čistenie komínov - plynových spotrebičov
19081357 9.12.2019 CMT Group s.r.o. 42,00 Odvoz kuchynského odpadu - 11/2019
21926106 9.12.2019 RAABE 41,75 Pravádzky a hosp. školy
03/12/2019 9.12.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 11/2019
2000237386 9.12.2019 BT, a.s. 726,92 Teplo, teplá voda - 11/2019 - nedoplatok
20197579 10.12.2019 Frape catering s.r.o. 27,48 ŠJ_pracovné oblečenie
70882071 10.12.2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica - 11/2019
8247393580 11.12.2019 T-COM 53,80 Spotreba - 11/2019
20190039 11.12.2019 WX s.r.o. 600,00 Správa a údržba siete - 11/2019
219RR057 17.12.2019 WE EKO, s.r.o. 840,00 Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 12/2019+4.Q.
19396 17.12.2019 Nábytkové stolárstvo 3606,00 Informatika - pracovné stoly
08/12/2019 17.12.2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Údržba OST - 12/2019
20190050 19.12.2019 WX s.r.o. 600,00 Správa a údržba siete - 12/2019
190185 20.12.2019 Veľkoobchod HANCO, a.s. 798,97 GJP_čistiace a hygienické prostriedky
20190048 20.12.2019 WX s.r.o. 493,00 PC siet - SSD disky
191216 20.12.2019 Grel - Grafit  897,70 GJP - kopírovací papier
19/324 20.12.2019 Alex kovový nábytok 852,00 Študentské stoličky