Jump to Navigation

Faktúry 2018

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
8200107247 9.1.2018 T-COM, a.s. 59,93 Spotreba_12/2017
ODBRO17120159 9.1.2018 INTA s.r.o. 38,40 Odber kuchynského odpadu_12/2017
8000003400 9.1.2018 BT, a.s. 69,16 Úroky z omeškania_12/2017
3417217201 9.1.2018 Hlavné mesto BA 298,62 Odvoz odpadu_12/2017
617115942 10.1.2018 BVS, a.s. 117,23 Voda z povrchového odtoku_12/2017
180001 10.1.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 96,79 ŠJ_čistiace prostriedky
2000188330 10.1.2018 BT, a.s. 2217,04 Teplo-teplá voda - nedoplatok_12/2017
180002 10,1.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 70,96 ŠJ_čistiace prostriedky
12/2017 10.1.2018 Základná škola 474,78 Vodné-stočné_12/2017
7111579278 15.1.2018 ZSE Energia, a.s. 897,17 Nedoplatok_12/2017
7120814221 15.1.2017 ZSE Energia, a.s. 57,38 Nedoplatok rok 20177531798621
7531798621 16.1.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Preddavková platba_1/2018
70882071 17.1.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_12/2017
18007 18.1.2018 T.C.T spol. s r. o. 12720,00 Lyžiarské kurzy ubytovanie
18008 19.1.2018 T.C.T spol. s r. o. 11130,00 Lyžiarské kurzy stravovanie
7145821880 19.1.2018 SPP, a.s. 172,00 Spotreba_1/2018
180015 29.1.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 168,00 GJP_hygienické prostriedky
1/2018 29.1.2018 Základná škola 200,61 Vodné-stočné_12/2017_doúčtovanie
21800588 29.1.2018 RAABE 119,00 Právny kurier pre školy rok 2018420180123
42018123 29.1.2018 Vema, s.r.o. 54,00 Seminár PAM
91-8-0000279 1.2.2018 ASC Applied Software C. 149,00 Oprava aSc strava
20180002 5.2.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_1/2018
218RR004 5.2.2018 WE EKO, s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_1/2018_GJP, ŠJ
1175201445 5.2.2018 RICON Slovakia s.r.o. 206,00 Zhotovenie kópií_12/2017
7135880836 5.2.2018 SPP 167,00 Spotreba_2/2018
065818 5.2.2018 SANET 33,00 Členský poplatok rok 2018
7541304808 5.2.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Spotreba_2/2018
1182201013 5.2.2018 ŠEVT a.s. 108,01 Tlačivá_triedne výkazy,dochádzka
180100038 5.2.2018 Morgan Steel s.r.o. 90,00 Bezpečnostné kľúče - budova školy
111801383 6.2.2018 BERENDSEN Servis, s.r.o. 79,46 Vstupné rohože-servis-1/2018
111801383 7.2.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_1/2018
180022 8.2.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 315,53 GJP_čistiace prostriedky
7160983892 9.2.2018 ZSE Energia, a.s. 848,10 Vyúčtovanie spotreby_1/2018
ODBRO18010318 9.2.2018 INTA s.r.o. 38,40 Odvoz kuchynského odpadu_1/2018
8202058130 9.2.2018 T-COM, a.s. 54,66 Spotreba_1/2018
4181003514 9.2.2018 BVS, a.s. 113,90 Voda z povrchového odtoku_1/2018
180023 13.2.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 129,19 ŠJ_čistiace prostriedky
18013 13.2.2018 Duprint, s.r.o. 63,00 ŠJ_poštové poukážky
112271803 26.2.2018 SANET 149,37 Sieť PC_1-3/2018
1182202426 26.2.2018 ŠEVT a.s. 35,70 Tlačivá_maturitná skúška
70882071 26.2.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_1/2018
60000117 1.3.2018 BT, a.s. 10810,00 Teplo-teplá voda_3/2018
7135903931 2.3.2018 SPP 158,00 Spotreba_3/2018
180100001 2.3.2018 SOHO Group, a.s. 531657,40 Rekonštrukcia budovy
180100002 2.3.2018 SOHO Group, a.s. 75173,88 Rekonštrukcia budovy
111802923 5.3.2018 BERENDSEN Servis, s.r.o. 64,02 Vstupné rohože-servis-2/2018
218RR011 5.3.2018 WE EKO, s.r.o. 864,00 Spracovanie účtovníctva_2/2018
00192418 7.3.2018 BT, a.s. 1960,39 Nedoplatok_teplo-teplá voda_2/2018
8204030506 7.3.2018 T-COM, a.s. 55,21 Spotreba_2/2018
4181020362 7.3.2018 BVS, a.s. 102,85 Voda z povrchového odtoku_2/2018
7180936933 12.3.2018 ZSE Energia, a.s. 711,96 Vyúčtovanie spotreby_2/2018
70882071 12.3.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_2/2018
05/03/2018 13.3.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_2/2018
ODBRO18010318 14.3.2018 INTA s.r.o. 38,40 Odvoz kuchynského odpadu_2/2018
2/2018 19.3.2018 Základná škola 572,85 Vodné-stočné_1/2018
20180007 22.3.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_2/2018
7541327225 23.3.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Spotreba_3/2018
20180020 23.3.2018 Be Safe s.r.o. 85,00 Odborná prehliadka plynových zariadení
749045 26.3.2018 Hlavné mesto SR BA 1708,77 Poplatok za odvoz odpadu_1. splátka
60000117 3.4.2018 BT, a.s. 7130,00 Teplo-teplá voda_4/2018
180055 3.4.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 158,56 ŠJ_čistiace prostriedky
7219170715 4.4.2018 SPP 88,00 Spotreba_4/2018
111804411 4.4.2018 BERENDSEN Servis, s.r.o. 64,02 Vstupné rohože-servis-3/2018
218RR017 6.4.2018 WE EKO, s.r.o. 804,00 Spracovanie účtovníctva_3/2018_1.Q._GJP, ŠJ
7459448265 6.4.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Spotreba_4/2018
70882071 11.4.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_3/2018
7161002587 11.4.2018 ZSE Energia, a.s. 596,87 Vyúčtovanie spotreby_3/2018
4181042018 11.4.2018 BVS, a.s. 113,90 Voda z povrchového odtoku_3/2018
05/04/2018 11.4.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_3/2018
ODBRO18030353 11.4.2018 INTA s.r.o. 38,40 Odvoz kuchynského odpadu_3/2018
1/18/019527-36/749045 16.4.2018 HL. mesto SR BA 49,01 Daň z nehnuteľnosti na rok 2018
180067 16.4.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 791,14 GJP_hygienické prostriedky
01/18/GJP 18.4.2018 Ľubomír Bandúr 91,00 Športová súťaž - orientačný beh
20180010 18.4.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_3/2018
8206021083 23.4.2018 T-COM, a.s. 59,50 Spotreba_3/2018
19/2018 25.4.2018 Vladimír Micenko 100,00 Revízia telocvičného náradia
2000195291 26.4.2018 BT, a.s. 2146,15 Nedoplatok_teplá voda_3/2018
180047 26.4.2018 Kálmán Ladislav 40,00 Kontrola a čistenie komínov
60000117 2.5.2018 BT, a.s. 4970,00 Teplá voda_5/2018
218RR024 2.5.2018 WE EKO, s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_4/2018_GJP, ŠJ
7125993847 2.5.2018 SPP 37,00 Spotreba_5/2018
1175201952 2.5.2018 RICOH Slovakia s.r.o. 349,48 Zhotovenie kópií na zariadení 1-3/2018
111805949 2.5.2018 BERENDSEN Servis, s.r.o. 64,02 Vstupné rohože-servis-4/2018
ODBRO18040031 9.5.2018 INTA s.r.o. 38,40 Odvoz kuchynského odpadu_4/2018
4181066913 9.5.2018 BVS, a.s. 110,59 Voda z povrchového odtoku_4/2018
7551332137 9.5.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Spotreba_5/2018
8208011284 9.5.2018 T-COM, a.s. 58,12 Spotreba_4/2018
5/18/072 9.5.2018 Flamecontrol s.r.o. 140,40 Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
70882071 10.5.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_4/2018
7200868822 10.5.2018 ZSE Energia, a.s. 628,27 Vyúčtovanie spotreby_4/2018
180073 11.5.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 107,35 ŠJ_čistiace prostriedky
05/05/2018 14.5.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_4/2018
4/2018 15.5.2018 Základná škola 392,30 Vodné, stočné_ 4/2018
20180012 22.5.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_4/2018
112271806 23.5.2018 SANET 149,37 Sieť PC_4-6/2018
20180030 23.5.2018 Be Safe s.r.o. 60,00 Oprava kahanov v chemickom laboratóriu
20180029 23.5.2018 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná skúška  OTS
372018 30.5.2018 Lanikova Group 449,50 Dokumentacia GDPR
218RR029 1.6.2018 WE EKO, s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_5/2018_GJP, ŠJ
60000117 1.6.2018 BT, a.s. 4520,00 Teplá voda_6/2018
7541403797 5.6.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Spotreba_6/2018
111807285 5.6.2018 BERENDSEN Servis, s.r.o. 80,58 Vstupné rohože-servis-5/2018
7145932737 5.6.2018 SPP 18,00 Spotreba_6/2018
8210026561 6.6.2018 T-COM, a.s. 78,26 Spotreba_5/2018
180093 6.6.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 194,38 ŠJ_čistiace prostriedky
180606 6.6.2018 Milan Grell - Grafit 429,88 GJP - kopírovací papier
05/06/2018 7.6.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_5/2018
2018244 7.6.2018 Heating Pro 717,12 Oprava - doskový výmenník ohrev TUV
2018245 7.6.2018 Heating Pro 648,00 Oprava - stupačkového vedenia DN 50
2018072 11.6.2018 LUKO - SK, s.r.o. 88,56 Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
70882017 11.6.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_5/2018
ODBRO18050508 11.6.2018 INTA s.r.o. 38,40 Odvoz kuchynského odpadu_5/2018
4181091444 11.6.2018 BVS, a.s. 113,90 Voda z povrchového odtoku_5/2018
7151070470 11.6.2018 ZSE Energia, a.s. 629,60 Vyúčtovanie spotreby_5/2018
818224 11.6.2018 Netropolis s.r.o. 19,08 Poplatok SKNIC vazkanews
180095 11.6.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s. 604,25 GJP_čistiace a hygienické prostriedky
91-8-0001304 12.6.2018 aSc , s.r.o. 219,00 aSc Agenda update rok 2018
5/2018 14.6.2018 Základná škola 316,52 Vodné, stočné_ 5/2018
91-8-0001691 15.6.2018 aSc, s.r.o. 63,00 aSc Rozvrhy 2019
20180015 19.6.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_5/2018
820181538 25.6.2018 Kanal M.P.S. 199,16 Čistenie lapača tukov
60000117 2.7.2018 BT, a.s. 4280,00 Teplá voda_7/2018
218RR035 3.7.2018 WE EKO, s.r.o. 744,00 Spracovanie účtovníctva_6/2018_GJP, ŠJ_2.Q.
20180480 3.7.2018 SOŠ polygrafická 127,93 Tlačivá - záznam o absencií žiaka
7175927861 3.7.2018 SPP 17,00 Spotreba_7/2018
111808645 4.7.2018 BERENDSEN Servis, s.r.o. 64,02 Vstupné rohože-servis-6/2018
05/07/2018 4.7.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_6/2018
4181114642 16.7.2018 BVS, a.s. 110,59 Voda z povrchového odtoku_6/2018
ODBRO18060385 16.7.2018 INTA s.r.o. 38,40 Odvoz kuchynského odpadu_6/2018
8212147428 16.7.2018 T-COM, a.s. 33,70 Spotreba_6/2018
1185200355 16.7.2018 RICOH Slovakia s.r.o. 204,19 Zhotovenie kópií 4-6/2018
7489655895 16.7.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Spotreba_07/2018
7121407740 16.7.2018 ZSE Energia, a.s. 620,88 Vyúčtovanie spotreby_6/2018
20180153 23.7.2018 Ing.Genc Prebreza - ASAP 659,70 Monitoring a čistenie kanalizácie
20180019 23.7.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_6/2018
70882071 26.7.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_6/2018
201812 26.7.2018 Radomír Mihalovič 764,21 Odborná prehliadka elektrických spotrebičov
201813 26.7.2018 Radomír Mihalovič 356,69 Oprava elektrickej inštalácie
60000117 1.8.2018 BT, a.s. 4380,00 Teplá voda_8/2018
218RR041 3.7.2018 WE EKO, s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_7/2018_GJP, ŠJ
7165936435 3.7.2018 SPP 17,00 Spotreba_8/2018
2000202701 7.8.2018 BT, a.s. 78,98 Teplá voda - nedoplatok_ 7/2018
ODBRO18070021 7.8.2018 INTA s.r.o. 9,60 Odvoz kuchynského odpadu_7/2018
4181141665 9.8.2018 BVS, a.s. 113,90 Voda z povrchového odtoku_7/2018
70882071 9.8.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_7/2018
7180963791 9.8.2018 ZSE Energia, a.s. 367,46 Vyúčtovanie spotreby_7/2018
8214084944 9.8.2018 T-COM, a.s. 51,83 Spotreba_7/2018
7489704182 9.8.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Spotreba_08/2018
20180153 13.8.2018 ASAP 659,70 Monitoring a čistenie kanalizácie
06/08/2018 13.8.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_7/2018
6/2018 17.8.2018 Základná škola 316,52 Vodné, stočné_ 6/2018
7/2018 17.8.2018 Základná škola 178,32 Vodné, stočné_ 7/2018
20180021 20.8.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_7/2018
112271809 20.8.2018 SANET 149,37 Sieť PC_7-9/2018
2018002 23.8.2018 LMupratovanie 480,00 Upratovanie
1301866 24.8.2018 Hlavné mesto SR BA 1211,07 Poplatok za odvoz odpadu_2. splátka
87/2018 27.8.2018 Martin Tretina 105,06 ŠJ - oprava plynového kotla
2403117094 28.8.2018 Generali Poisťovňa, a.s. 358,02 Poistenie Školák
120180823 28.8.2018 KONTI a.s, 3278,19 Oprava ihriska
120180824 28.8.2018 KONTI a.s. 1400,96 Stavebné práce spevnená plocha
91/2018 3.9.2018 Martin Tretina 261,20 Kontrola plynového potrubia
180139 3.9.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 169,56 ŠJ_čistiace prostriedky
180802 3.9.2018 iLunet 2963,86 GJP_zabezpečenie školy
60000117 3.9.2018 BT, a.s. 4470,00 Teplá voda_9/2018
218RR048 3.9.2018 WE EKO, s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_8/2018_GJP, ŠJ
02/09/2018 3.9.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_8/2018
111811313 4.9.2018 BERENDSEN Servis, s.r.o. 46,79 Vstupné rohože-servis-8/2018
2403117094 19.9.2018 Generali Poistovňa, a.s. 358,02 Úrazové poistenie Školák
7190910545 19.9.2018 ZSE Energia, a.s. 358,80 Vyúčtovanie spotreby_8/2018
7459586362 19.9.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Spotreba_09/2018
8216050211 19.9.2018 T-COM, a.s. 54,30 Spotreba_8/2018
70882071 19.9.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_8/2018
2000052993 19.9.2018 BVS, a.s. 113,90 Voda z povrchového odtoku_8/2018
7219275681 19.9.2018 SPP 30,00 Spotreba_9/2018
20180026 24.9.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_8/2018
09/2018 24.9.2018 SK-NIC 20,00 doména
5918030765 24.9.2018 Poradca podnikateľa s.r.o. 117,00 Ročný prístup - Verejná správa SR
1181553 24.9.2018 GastroREX, s.r.o. 5811,00 ŠJ - dovybavenie školskej kuchyne
1804821 28.9.2018 OXICO 1302,00 Knihy NJ
60000117 1.10.2018 BT, a.s. 8260,00 Teplo, teplá voda_10/2018
218RR057 1.10.2018 WE EKO, s.r.o. 744,00 Spracovanie účtovníctva_9/2018+3.Q_GJP, ŠJ
1301868 1.10.2018 Hlavné mesto SR BA 1459,92 Poplatok za odvoz odpadu_3.splátka
1181553 1.10.2018 GastroREX, s.r.o. 6216,00 ŠJ_dovybavenie školskej kuchyne_konvektomat
7146019544 2.10.2018 SPP 85,00 Spotreba_10/2018
111812728 2.10.2018 BERENDSEN Servis, s.r.o. 62,90 Vstupné rohože-servis-9/2018
7489777353 3.10.2018 ZSE Energia, a.s. 232,04 Spotreba_10/2018
2000206430 5.10.2018 BT, a.s. 248,21 Teplo, teplá voda_9/2018_nedoplatok
8218032886 5.10.2018 T-COM, a.s. 57,38 Spotreba_9/2018
7111705609 5.10.2018 ZSE Energia, a.s. 735,10 Vyúčtovanie spotreby_9/2018
1185200895 9.10.2018 RICOH Slovakia s.r.o. 167,92 Zhotovenie kópií_7_9/2018
05/10/2018 10.10.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_9/2018
F1818916 10.10.2018 Distribučná Agentúra AD 1287,08 Knihy k výučbe anglického jazyka
70882071 11.10.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_9/2018
1802868 12.10.2018 CMT Group s.r.o. 37,20 Odvoz kuchynského odpadu_9/2018
201819 18.10.2018 Radomír Mihalovič 978,00 Odborná prehliadka el.inštalácie
201820 18.10.2018 Radomír Mihalovič 334,28 Oprava el. inštalácie a nova el. inštalácia v ŠJ
18200701 18.10.2018 INFOA, s.r.o. 345,00 Knihy k výučbe nemeckého jazyka
8/2018 22.10.2018 Základná škola 124,29 Vodné, stočné_ 8/2018
9/2018 22.10.2018 Základná škola 151,57 Vodné, stočné_ 9/2018
5720077882 22.10.2018 Generali Poisťovňa, a.s. 92,00 Poistenie elektroniky
20180028 24.10.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_9/2018
201828 25.10.2018 PRO FYTO - Ing.Bielčik 40,00 Fytopatologický posudok stromu
60000117 5.11.2018 BT, a.s. 11800,00 Teplo, teplá voda_11/2018
218RR060 5.11.2018 WE EKO, s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_10/2018_GJP, ŠJ
7156103168 6.11.2018 SPP 138,00 Spotreba_11/2018
4181218748 7.11.2018 BVS, a.s. 113,90 Voda z povrchového odtoku_10/2018S
20182192 7.11.2018 CHEMIX-D,s.r.o. 439,56 Deratizácia, dezinsekcia
8220028721 7.11.2018 T-COM, a.s. 59,00 Spotreba_10/2018
70882071 7.11.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_10/2018
20180032 7.11.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_10/2018
7459653040 7.11.2018 ZSE Energia, a.s 232,04 Spotreba_11/2018
7161063744 12.11.2018 ZSE Energia, a.s 851,60 Vyučtovanie spotreby 10/2018
180184 12.11.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 138,96 ŠJ_čistiace prostriedky
3290106979 12.11.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. 149,00 Manažment školy r. 2019
05/11/2018 13.11.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_10/2018
1803006 14.11.2018 CMT Group s.r.o. 30,00 Odvoz kuchynského odpadu_10/2018
180146 15.11.2018 Kálmán Ladislav 20,00 ŠJ_Kontrola a čistenie komínov-plyn.spotrebiče
10/2018 19.11.2018 Základná škola 430,20 Vodné, stočné_ 10/2018
112271812 20.11.2018 SANET 149,37 Sieť PC_10-12/2018
1181855 21.11.2018 GastroRex,s.r.o. 3370,12 ŠJ_dovybavenie kuchyne
1181856 21.11.2018 GystroRex, s.r.o. 2511,00 ŠJ_elektrická pec
180195 21.11.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 27,60 GJP_hrubé vrecia
2018147 26.11.2018 LUKO-SK,s.r.o. 88,56 ŠJ_revízia komínov
171/2018 28.11.2018 Koller Štefan 56,00 ŠJ_Oprava Váh a závažia
60000117 3.12.2018 BT, a.s. 14410,00 Teplo, teplá voda_12/2018
218RR066 3.12.2018 WE EKO, s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_11/2018_GJP, ŠJ
05/12/2018 3.12.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_11/2018
8150023965 4.12.2018 SPP 162,00 Spotreba_12/2018
111816026 4.12.2018 BERENDSEN Servis, s.r.o. 64,02 Vstupné rohože-servis-11/2018
20180033 5.12.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_11/2018
8222047676 7.12.2018 T-COM, a.s. 57,58 Spotreba_11/2018
4181240874 7.12.2018 BVS, a.s. 110,59 Voda z povrchového odtoku_11/2018S
1803141 7.12.2018 CMT Group s.r.o. 21,60 Odvoz kuchynského odpadu_11/2018
218RR075 7.12.2018 WE EKO, s.r.o 744,00 Spracovanie účtovníctva_12/2018_GJP, ŠJ
218RR072 7.12.2018 WE EKO, s.r.o 600,00 Rozúčtovanie nákladov a výdavkov rok 2018
70882071 10.12.2018 Komensky, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_11/2018
7200884906 10.12.2018 ZSE Energia, a.s 893,03 Vyučtovanie spotreby 11/2018
11/2018 12.12.2018 Základná škola 300,92 Vodné, stočné_11/2018
180204 12.12.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 245,44 ŠJ_čistiace prostriedky
64/2018 18.12.2018 Elektro servis Dufek 70,00 Obhliadka kotla v služobnom byte
180208 19.12.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 829,68 GJP_hygienické prostriedky
181214 19.12.2018 Milan Grell - GRAFIT 908,84 spotrebný materiál
518327608 19.12.2018 Slov.legálna metrológia 27,00 ŠJ_overenie váh
180207 19.12.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 545,80 GJP_čistiece prostriedky
07/12/2018 19.12.2018 Juraj Hargaš 250,00 Údržba OTS_12/2018
20180040 19.12.2018 WX s.r.o. 500,00 Správa siete, PC_12/2018
21802017657 20.12.2018 ŠEVT a.s. 290,82 spotrebný materiál - pentel prepisovač