Jump to Navigation

Faktúry 2017

Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
60000117 2.1.2017 Bratislavská teplárenská 16050,00 Teplo, teplá voda 1/2017
2016119 5.1.2017 Rachník servis 108,00 Servisná prehliadka kotla_služobný byt
1165201508 5.1.2017 Ricoh Slovakia,a.s. 35,23 Zhotovenie kópií
17VF00001 9.1.2017 Exact Consulting,s.r.o. 350,00 Spracovanie účtovníctva_01/2017
ODBRO16120201 9.1.2017 INTA s.r.o. 28,80 Odber kuchynského odpadu_12/2016
616116713 9.1.2017 BVS,a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_12/2016
6792155724 9.1.2017 T-Com,a.s. 62,56 Spotreba_12/2016
3416213336 9.1.2017 Hlavné mesto SR BA 348,39 Odvoz odpadu_12/2016
2000165074 9.1.2017 BT,a.s. 38,52 Teplo_teplá voda_nadoplatok_12/2016
7121215760 11.1.2017 ZSE Energia, a.s. 906,37 Spotreba_doplatok_12/2016
7102605187 11.1.2017 ZSE Energia, a.s. 14,40 Spotreba_nedoplatok rok 2016
02/01/2017 13.1.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_12/2016
1/2017 13.1.2017 Základná škola 497,06 Vodné, stočné_12/2016
70882071 13.1.2017 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_12/2016
7429471094 17.1.2017 ZSE Energia, a.s. 199,62 Spotreba_1/2017
7175538327 18.1.2017 SPP, a.s. 252,00 Spotreba_1/2017
17005 20.1.2017 T.C.T spol. s.r.o. 12400,00 LVVK 2017
17006 20.1.2017 T.C.T spol. s.r.o. 10850,00 LVVK 2017
21700922 24.1.2017 RAABE 119,00 Právny kurier pre školy rok 2017
170015 1.2.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 365,32 GJP_čistiace a hygienické prostriedky
60000117 1.2.2017 BT, a.s. 15100,00 Teplo, teplá voda 2/2017
17VF00002 1.2.2017 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_01/2017
7459018074 6.2.2017 ZSE Energia, a.s. 199,62 Spotreba_preddavková platba_2/2017
20170047 7.2.2017 Tlačiareň IRIS,s.r.o. 36,90 Normy a receptúry
3417006141 7.2.2017 Hlavné mesto SR BA 348,39 Odvoz odpadu_1/2017
7135600544 7.2.2017 SPP, a.s. 244,00 Spotreba_2/2017
72017019 7.2.2016 Kanal M.P.S s.r.o. 257,04 Čistenie kanalizácie
ODBRO17010417 7.2.2017 Inta s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_1/2017
3793110077 8.2.2017 T-Com,a.s. 59,27 Spotreba_1/2017
04/02/2017 9.2.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_1/2017
2000166952 9.2.2017 BT,a.s. 2248,73 Teplo_teplá voda_nedoplatok_1/2017
7102617418 9.2.2017 ZSE Energia, a.s. 887,06 Spotreba_doplatok_1/2017
2/2017 10.2.2017 Základná škola 115,91 Nedoplatok_vodné, stočné_12/2016
1702000282 10.2.2017 SOFT-GL s.r.o. 39,24 Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
065817 14.2.2017 SANET 33,00 Členský poplatok za rok 2017
70882071 15.2.2017 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_1/2017
112271703 21.2.2017 SANET 149,37 Počítačová sieť_1 - 3/2017
1172201410 21.2.2017 ŠEVT,a.s. 6,60 Tlačivá-výkaz o výsledku maturitnej skúšky
2/17/017 21.2.2017 Flamecontrol s.r.o. 167,40 Kúpa ventilov hydranty - závady revízia
617100312 27.2.2017 BVS,a.s. 114,66 Voda z povrchového odtoku_1/2017
170032 27.2.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 173,24 ŠJ_čistiace prostriedky
022017 1.3.2017 Matej Šiška 520,00 Montáž ventilov hydranty - závady revízia
20170002 1.3.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_1/2017
600001174 1.3.2017 BT,a.s. 13300,00 Teplo_teplá voda_3/2017
20170004 1.3.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_2/2017
170036 3.3.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 420,79 GJP_hygienické prostriedky
1020170021 6.3.2017 APM Technik 147,60 Zakúpenie lampy do projektora
7489134759 6.3.2017 ZSE Energia, a.s. 199,62 Spotreba_preddavková platba_3/2017
7125691840 6.3.2017 SPP, a.s. 231,00 Spotreba_3/2017
2017015 7.3.2017 VEMAPOS, s.r.o. 1626,72 Oprava OTS_výmena časti potrubia
ODBRO17020703 8.3.2017 INTA s.r.o. 28,80 ŠJ_Odber kuchynského odpadu_2/2017
3417017477 8.3.2017 Hlavné mesto SR BA 398,16 Odvoz odpadu_2/2017
617101474 8.3.2017 BVS, a.s. 106,16 Voda z povrchového odtoku_2/2017
9794071937 8.3.2017 T-Com,a.s. 73,01 Spotreba_2/2017
03/03/2017 9.3.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_2/2017
170304 10.3.2017 GRAFIT_Grell Milan 413,50 Kopírovací papier, obálky
17/2017 10.3.2017 Ján Gróf 451,97 Oprava varného plynového kotla
3279601023 13.3.2017 Wolters Kluwer s.r.o. 93,13 Manažment školy - časopis
72017074 14.3.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. 591,60 Čistenie hygienických zariadení
7111461272 14.3.2017 ZSE Energia, a.s. 657,52 Spotreba_doplatok_2/2017
70882071 14.3.2017 Komensky,s.r.o. 16.56 Virtuálna knižnica_2/2017
3/2017 15.3.2017 Základná škola 590,68 Vodné, stočné_1-2/2017
17/2017 15.3.2017 Vladimír Micenko 178,00 Revízia telocvičného náradia
170048 21.3.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 165,12 ŠJ_čistiace prostriedky
20171594 21.3.2017 Frape catering s.r.o. 375,96 ŠJ_pracovný odev
16/2017 22.3.2017 Martin Tretina 206,18 ŠJ_oprava umývacieho stroja
20170005 24.3.2017 Be Safe s.r.o. 120,00 Revízia plynových zariadení
7125692898 3.4.2017 SPP, a.s. 129,00 Spotreba_4/2017
3/17/063 3.4.2017 Flamecontrol s.r.o. 300,72 Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
17VF00011 3.4.2017 Exact Consulting,s.r.o. 804,00 Spracovanie účtovníctva_3/2017+3.Q.
621603 3.4.2017 BT,a.s. 8010,00 Teplo_teplá voda_4/2017
1165201813 4.4.2017 RICOH Slovakia s.r.o. 46,99 Zhotovenie kópií 1-3/2017
21/2017 6.4.2017 Martin Tretina 215,42 ŠJ_oprava veľkokuchynského zariadenia
4/2017 7.4.2017 Základná škola 452,49 Vodné, stočné_3/2017
7459054599 7.4.2017 ZSE Energia, a.s. 197,94 Spotreba_preddavok_4/2017
617102586 7.4.2017 BVS, a.s. 117,23 Voda z povrchového odtoku_3/2017
0795041697 7.4.2017 T-Com,a.s. 65,44 Spotreba_3/2017
7180872842 13.4.2017 ZSE Energia, a.s. 816,85 Vyúčtovanie_3/2017
ODBRO17030223 13.4.2017 INTA s.r.o. 38,40 ŠJ_Odber kuchynského odpadu_3/2017
3417050232 13.4.2017 Hlavné mesto SR BA 447,93 Odvoz odpadu_3/2017
101701638 13.4.2017 BVS, a.s. 2,57 Voda z povrchového odtoku_1/2017_nedoplatok
20170008 19.4.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_3/2017
70882071 19.4.2017 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_3/2017
749045 19.4.2017 Hlavné mesto SR BA 49,01 Daň z nehnuteľnosti na rok 2017
03/04/2017 19.4.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_3/2017
20170320 21.4.2017 CHEMIX-D,s.r.o. 439,56 Deratizácia, dezinsekcia budovy školy
20170009 21.4.2017 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná prehliadka výmenníkovej stanice
2017029 24.4.2017 Best Service s.r.o. 501,60 Terénne úpravy TV
2017040 24.4.2017 Best Service s.r.o. 369,60 Odvoz odpadu z pozemku - úpravy
170063 26.7.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 499,72 GJP_čistiace prostriedky
17VF00015 2.5.2017 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_4/2017
7233911480 3.5.2017 SPP, a.s. 52,00 Spotreba_5/2017
60000117 3.5.2017 BT,a.s. 3410,00 Teplá voda_5/2017
ODBRO17040239 9.5.2017 INTA s.r.o. 38,40 ŠJ_Odber kuchynského odpadu_4/2017
03/05/2017 9.5.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_4/2017
7459081898 9.5.2017 ZSE Energia, a.s. 197,94 Spotreba_preddavok_5/2017
70882017 10.5.2017 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_4/2017
717233 10.5.2017 Netropolis s.r.o. 19,08 Ročný poplatok SKNIC
0796017091 10.5.2017 T-Com,a.s. 64,22 Spotreba_4/2017
3417061447 11.5.2017 Hlavné mesto SR BA 398,16 Odvoz odpadu_4/2017
7121258154 11.5.2017 ZSE Energia, a.s. 635,60 Spotreba_vyúčtovanie_4/2017
617104139 11.5.2017 BVS, a.s. 112,30 Voda z povrchového odtoku_4/2017
112271706 19.5.2017 SANET 149,37 Počítačová sieť_4 - 6/2017
FTB/20170830 22.5.2017 Karlo  s.r.o. 150,00 ŠJ_taniere 150 kusov
17027 30.5.2017 Duprint s.r.o. 18,00 ŠJ_poštové poukážky
60000117 1.6.2017 BT,a.s. 3410,00 Teplá voda_6/2017
17VF00019 2.6.2017 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_5/2017
7115779568 5.6.2017 SPP, a.s. 25,00 Spotreba_6/2017
91-7-0000867 7.6.2017 ASC s.r.o. 219,00 ŠJ_aSc Agenda upgrade na rok 2018
ODBRO17050073 7.6.2017 INTA s.r.o. 38,40 ŠJ_Odber kuchynského odpadu_5/2017
617105297 7.6.2017 BVS, a.s. 117,23 Voda z povrchového odtoku_5/2017
2000175472 8.6.2017 BT,a.s. 2262,96 Teplá voda_5/2017_nedoplatok
03/03/2017 8.6.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_5/2017
7459115272 12.6.2017 ZSE Energia, a.s. 197,94 Spotreba_preddavok_6/2017
3417072951 12.6.2017 Hlavné mesto SR BA 447,93 Odvoz odpadu_5/2017
7102685585 12.6.2017 ZSE Energia, a.s. 662,99 Spotreba_vyúčtovanie_5/2017
5796996959 12.6.2017 T-Com,a.s. 67,55 Spotreba_5/2017
20170011 12.6.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_4/2017
20170013 12.6.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_5/2017
5/2017 13.6.2017 Základná škola 528,27 Vodné, stočné_4/2017
6/2017 14.6.2017 Základná škola 403,45 Vodné, stočné_5/2017
2017053 15.6.2017 LUKO-SK,s.r.o. 88,56 Odborná prehliadka výťahu_ŠJ
91-7-0002597 28.6.2017 ASC, s.r.o. 63,00 aSc Rozvrhy 2018
60000117 4.7.2017 BT,a.s. 3180,00 Teplá voda_7/2017
1175200252 6.7.2017 RICOH Slovakia s.r.o. 34,86 Zhotovenie kópií 4-6/2017
NR2017150 6.7.2017 Živica 122,50 reg.poplatok progrm  Zelená škola šk.r.17/18
7253899567 7.7.2017 SPP,a.s. 24,00 Spotreba_7/2017
20170015 10.7.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_6/2017
7459154029 10.7.2017 ZSE Energia, a.s. 197,94 Spotreba_preddavok_7/2017
ODBRO17060123 10.7.2017 INTA s.r.o. 38,40 ŠJ_Odber kuchynského odpadu_6/2017
7797976361 10.7.2017 T-Com,a.s. 60,58 Spotreba_6/2017
70882071 10.7.2017 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_6/2017
617106347 10.7.2017 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_6/2017
3417105823 11.7.2017 Hlavné mesto SR BA 447,93 Odvoz odpadu_6/2017
44/2017 11.7.2017 Ján Grof 80,70 ŠJ-odpovenie a odborný posudok kuch.zariadení
7141041844 18.7.2017 ZSE Energia, a.s. 600,73 Spotreba_vyúčtovanie_6/2017
02/07/2017 18.7.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_6/2017
60000117 1.8.2017 BT,a.s. 3220,00 Teplá voda_8/2017
20170509 1.8.2017 SOŠ polygrafická 119,11 Záznam o absencií žiaka
7/2017 2.8.2017 Základná škola 307,60 Vodné, stočné_6/2017
7135750371 3.8.2017 SPP,a.s. 24,00 Spotreba_8/2017
7429824523 4.8.2017 ZSE Energia, a.s. 197,94 Spotreba_preddavok_8/2017
1020170136 8.8.2017 APM Technik s.r.o. 1420,00 Newline Truboard, Projektor EPSON
1020170137 8.8.2017 APM Technik s.r.o. 675,00 Tabuľa DUBNO
2000179102 8.8.2017 BT, a.s. 1306,40 Terplá voda_nedoplatok_7/2017
7121288116 8.8.2017 ZSE Energia, a.s. 265,16 Spotreba_vyúčtovanie_7/2017
70882071 8.8.2017 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_7/2017
617110046 8.8.2017 BVS, a.s. 117,23 Voda z povrchového odtoku_7/2017
02/08/2017 16.8.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_7/2017
112271709 21.8.2017 SANET 149,37 Počítačová sieť_7 - 9/2017
3798962718 24.8.2017 T-Com,a.s. 60,55 Spotreba_7/2017
3417117287 24.8.2017 Hlavné mesto SR BA 199,08 Odvoz odpadu_7/2017
17VF00029 4.9.2017 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_8/2017
60000117 12.9.2017 BT,a.s. 3340,00 Teplá voda_9/2017
70882071 12.9.2017 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_8/2017
3799950925 12.9.2017 T-Com,a.s. 57,52 Spotreba_8/2017
7459231809 12.9.2017 ZSE Energia, a.s. 197,94 Spotreba_preddavok_9/2017
7115845204 12.9.2017 SPP,a.s. 43,00 Spotreba_9/2017
2403117094 12.9.2017 Generali Poisťovňa,a.s. 358,02 Úrazové poistenie Školák
7340016612 12.9.2017 ZSE Energia, a.s. 298,58 Spotreba_vyúčtovanie_8/2017
3417128596 12.9.2017 Hlavné mesto SR BA 149,31 Odvoz odpadu_8/2017
20170018 12.9.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_7/2017
20170021 12.9.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_8/2017
2000180934 12.9.2017 BT, a.s. 1228,06 Terplá voda_nedoplatok_8/2017
03/09/2017 13.9.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_8/2017
617111139 25.9.2017 BVS, a.s. 117,23 Voda z povrchového odtoku_8/2017
2017198 26.9.2017 EMEJA s.r.o. 950,04 Umývanie okien v budove po rekonštrukcií
60000117 2.10.2017 BT, a.s. 9470,00 Preddavková platba - teplo, teplá voda_10/2017
7209065503 2.10.2017 SPP,a.s. 124,00 Spotreba_10/2017
5720077881 2.10.2017 Generali Poisťovňa, a.s. 938,00 Poistenie majetku
20170023 4.10.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_9/2017
201700118 4.10.2017 SK-NIC 12,00 Poplatok - doména
217RR003 4.10.2017 WE EKO, s.r.o. 684,00 Spracovanie účtovníctva_9/2017+ 3.Q.GJP,ŠJ
2172013426 9.10.2017 ŠEVT,a.s. 244,21 Kopírovací papier,pentel,zvýrazňovač
7459276349 9.10.2017 ZSE Energia, a.s. 197,94 Spotreba_preddavok_10/2017
9100990619 9.10.2017 T-Com,a.s. 52,48 Spotreba_9/2017
60000117 9.10.2017 BT, a.s. 1150,11 Terplá voda_nedoplatok_9/2017
03/102017 9.10.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_9/2017
9/2017 11.10.2017 Základná škola 648,64 Vodné,stočné_7,8/2017
7190866675 12.10.2017 ZSE Energia, a.s. 462,41 Spotreba_vyúčtovanie_9/2017
3417161421 12.10.2017 Hlavné mesto SR BA 398,16 Odvoz odpadu_9/2017
617112173 12.10.2017 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_9/2017
70882071 12.10.2017 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_9/2017
17068 13.10.2017 Duprint,s.r.o. 47,00 ŠJ_poštové poukážky
64/2017 17.10.2017 Ján Gróf 435,00 ŠJ_oprava veľkokuchynského zariadenia
2017214 19.10.2017 EMEJA s.r.o. 2739,35 Umývanie okien v budove po rekonštrukcií
170167 23.10.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 349,13 GJP_čistiace prostriedky
5720077882 23.10.2017 Generali Poisťovňa, a.s. 92,00 Poistenie elektroniky
60000117 2.11.2017 BT, a.s. 11550,00 Terplá voda_preddavok_11/2017
170171 2.11.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 61,78 GJP_čistiace supravy toalety
217RR009 2.11.2017 WE EKO, s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_9/2017_GJP,ŠJ
170174 2.11.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 206,15 ŠJ_čistiace prostriedky
70882071 2.11.2017 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_10/2017
7135814070 2.11.2017 SPP,a.s. 201,00 Spotreba_11/2017
2017235 6.11.2017 EMEJA s.r.o. 2425,61 Umývanie okien v budove po rekonštrukcií
617113775 6.11.2017 BVS, a.s. 117,23 Voda z povrchového odtoku_10/2017
7469139061 6.11.2017 ZSE Energia, a.s. 197,94 Spotreba_preddavok_11/2017
10/2017 8.11.2017 Základná škola 523,82 Vodné, stočné_9/2017
20170027 8.11.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_10/2017
10/2017 8.11.2017 Základná škola 225,13 Vodné, stočné_10/2017
ODBRO17100037 9.11.2017 INTA s.r.o. 28,80 ŠJ_Odber kuchynského odpadu_10/2017
0102856107 9.11.2017 T-Com,a.s. 63,84 Spotreba_10/2017
03/11/2017 9.11.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_10/2017
3417181102 9.11.2017 Hlavné mesto SR BA 447,93 Odvoz odpadu_10/2017
7320018871 9.11.2017 ZSE Energia, a.s. 667,73 Spotreba_vyúčtovanie_9/2017
FO-24-2-2-04 16.11.2017 BVS, a.s. 78,50 vodovodná prípojka
112271712 22.11.2017 SANET 149,37 PC sieť 10-12/2017
171969 22.11.2017 Vis,spol.s.r.o. 187,20 ŠJ_program SW1
FAO1 213/17/000 29.11.2017 Tecton, a.s. 72,00 Oprava kopírky
161117263 1.12.2017 Miroslav Marek 636,00 Oprava vodovodnej prípojky - šachta
170193 1.12.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 236,84 GJP - hygienické prostriedky
60000117 1.12.2017 BT, a.s. 10640,00 Terplá voda_preddavok_12/2017
217RR015 4.12.2017 WE EKO, s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_11/2017_GJP,ŠJ
617114860 5.12.2017 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_11/2017
7135836570 5.12.2017 SPP,a.s. 237,00 Spotreba_12/2017
2104741177 6.12.2017 T-Com,a.s. 59,80 Spotreba_11/2017
ODBRO17110026 6.12.2017 INTA s.r.o. 38,40 ŠJ_Odber kuchynského odpadu_11/2017
7320019068 7.12.2017 ZSE Energia, a.s. 946,39 Nedoplatok_11/2017
03/12/2017 7.12.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_11/2017
70882071 11.12.2017 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_11/2017
3417206267 11.12.2017 Hlavné mesto SR BA 447,93 Odvoz odpadu_11/2017
2017117 20.12.2017 LUKO-SK,s.r.o. 88,56 Odborná prehliadka výťahu_ŠJ
20170023 20.12.2017 INVESTERM, s.r.o. 639,77 Oprava popísanej fasady na budove
512017 20.12.2017 Lanikova Group 449,50 Dokumentácia k ochrane osobných údajov
217RR021 20.12.2017 WE EKO, s.r.o. 744,00 Spracovanie účtovníctva_12/2017_zavieka učt.
20170029 27.12.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_11/2017
2017057 27.12.2017 TL-Holding 2030,72 Renovácia interaktívnych tabúľ
05/12/2017 27.12.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_12/2017
20170031 27.12.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_12/2017
170217 28.12.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 480,00 GJP - sanita