Jump to Navigation

Vazkárska kvapka krvi

3. mája 2017 sa po prvýkrát uskutoční Vazkárska kvapka krvi. Darcami môžu byť učitelia aj žiaci (starší ako 18 rokov). Viac informácií nájdete nižšie. 

Ponuka seminárov na školský rok 2017/2018

Žiaci 3. ročníka si vyberajú povinne voliteľné predmety do 4.ročníka (na školský rok 2017/2018) v počte spolu 14 hodín.

Upozorňujeme, že prihláška na seminár je záväzná, pristupujte, prosím, k výberu zodpovedne. Pripojená prihláška na maturitnú skúšku je predbežná, z dôvodu kontroly vhodnosti zvolených seminárov.

Ponuka povinne voliteľných predmetov (seminárov).

Organizácia vyučovania počas EČ MS

Upozorňujeme, že v dňoch 14. - 16. 3. 2017 sa bude konať externá časť maturitnej skúšky, preto bude upravená organizácia vyučovania takto:

Jazyková škola pri GJP

Potrebujete sa zlepšiť v cudzom jazyku? Nedosiahli ste pri hodnotení za 1.polrok očakávané výsledky?

Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka oznamuje, že v druhom polroku školského roka môže doplniť počet žiakov v kurzoch, ktoré aktuálne prebiehajú.

Priháste sa! Informácie na vedení školy - osobne počas stránkových hodín, telefonicky alebo mailom.

Tešíme sa na nových žiakov!

Poďakovanie

Milí žiaci,  vážení rodičia a priatelia školy,

 

posledným januárovým dňom som ukončila veľkú časť môjho pracovného života, počas ktorého som pôsobila na gymnáziu ako učiteľka anglického jazyka, zástupkyňa a riaditeľka. Nie je možné sa s vami všetkými rozlúčiť osobne, tak prijmite moje poďakovanie touto formou za vašu podporu a spoluprácu. Určite budem rada spomínať na roky prežité s vami a ešte radšej sa budem do školy vracať, keď bude príležitosť.

Novému vedeniu prajem, aby Vazka mala vynikajúcich žiakov a naďalej patrila medzi dobré školy, o ktoré bude stály záujem.

 

Gabriela Dorňáková

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS