Jump to Navigation

Organizácia vyučovania

V dňoch 21.5. a 24.5. prebieha na škole ústna časť maturitnej skúšky. V týchto dňoch budú mať žiaci iný program.

Rozvrh na 24.5.2018

Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia z obedov samostatne odhlásiť.