Jump to Navigation

Úspešní v predmetových olympiádach a iných súťažiach

Srdečne blahoželáme všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentujú našu školu v predmetových olympiádach!

Zoznam úspešných žiakov, ktorí sa umiestnili vo vyšších kolách na 1.-3. mieste sa zobrazí po kliknutí na Čítaj viac ...

Barbora Tallová (Oktáva) - 2.miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka;

Sabína Gudabová (II.D) - 1.miesto v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku (kategória A); 4.miesto v celoslovenskom kole

Monika Feketová (III.D) - 2.miesto v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku (kategória B);

Viktória Alexandra Kramar (Kvarta) - 1.miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku (kategória 1C); 3.miesto v celoslovenskom kole!

Roman Kahay (Oktáva) - 1.miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku (kategória 2B); 1.miesto v celoslovenskom kole!

Tamara Bartalová (III.D) - 2.miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku (kategória B1)

Artur Zobka (Tercia) - 1.miesto v obvodnom kole Olympiády z dejepisu (kategória D ); 2.miesto v okresnom kole Olympiády z geografie (kategória E)

Filip Švarc (Tercia) - 3.miesto v obvodnom kole Olympiády z dejepisu (kategória D)

Laura Pekarčíková (Sekunda) - 1.miesto v súťaži v prednese v nemeckom jazyku (Karpatonemecký spolok)
Adam Follrich (Príma) - 3.miesto v súťaži v prednese v nemeckom jazyku (Karpatonemecký spolok)

Jana Ondrejkovičová (III.D) - 2.miesto v krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Ruské slovo

Tomáš Jurka (I.B) - 3. miesto v krajskom kole Olympiády z dejepisu (kategória B)
Artur Zobka (Tercia) - 1. miesto v krajskom kole Olympiády z dejepisu (kategória D)

Richard Struhár (Kvarta) - 2.miesto v obvodnom kole Olympiády z chémie (kategória D)

Michaela Červenková (Sexta), Veronika Chovancová (III.D), Adam Lauko (Sexta) - Dejepisná súťaž študentov

gymnázií ČR a SR - krajské kolo - 1. miesto - postup do česko-slovenského finále!

Roman Michelko (II.D) - 3. miesto v krajskom kole Olympiády z chémie (kategórie B)