Jump to Navigation

Úspešní v predmetových olympiádach

Srdečne blahoželáme všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentujú našu školu v predmetových olympiádach:

Barbora Tallová (Oktáva) - 2.miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka;

Sabína Gudabová (II.D) - 1.miesto v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku (kategória A);

Monika Feketová (III.D) - 2.miesto v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku (kategória B);

Viktória Alexandra Kramar (Kvarta) - 1.miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku (kategória 1C);

Roman Kahay (Oktáva) - 1.miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku (kategória 2B)

Tamara Bartalová (III.D) - 2.miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku (kategória B1)

Artur Zobka (Tercia) - 1.miesto v obvodnom kole Olympiády z dejepisu (kategória D )

Filip Švarc (Tercia) - 3.miesto v obvodnom kole Olympiády z dejepisu (kategória D)

Laura Pekarčíková (Sekunda) - 1.miesto v súťaži v prednese v nemeckom jazyku (Karpatonemecký spolok)
Adam Follrich (Príma) - 3.miesto v súťaži v prednese v nemeckom jazyku (Karpatonemecký spolok)