Jump to Navigation

Zelená škola - zber

Milí učitelia, rodičia, žiaci,

od pondelka 30.4. sa uskutoční na našej škole zber kartónových krabíc, starých košov a iných nádob, ktoré by mohli byť použité ako koše na separovaný odpad.

Približné rozmery krabíc sú cca 30x25x22cm, ale môžu byť aj väčšie. Nádoby môžete priniesť ráno od 7:30 a cez veľkú prestávku k bufetu, kde ich budú zbierať členovia Zelenej školy.

Tieto nádoby budú ozdobené a umiestnené do tried ako koše na triedenie papiera a plastu. 

Dúfame, že sa všetci zapojíte a pomôžete nám vylepšiť našu školu. Ďakujeme