Jump to Navigation

Vazka na Vianoce a Vazka deťom aj tento rok

Aj tento rok vystúpili naši žiaci so svojím hudobno-tanečným programom pre verejnosť, všetkých bývalých aj súčasných žiakov, ich rodičov, kolegyne, kolegov, priateľov školy... a v Divadle Lab najmä pre deti zo Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím.


Ďakujeme našim šikovným účinkujúcim a organizátorom!


Vazka na Vianoce - 15. 12. na Hviezdoslavovom námestí 


Vazka deťom - 17. 12. v Divadle LAB

MiniErasmus na Vazke

Najlepší v súťaži iBobor aj z našej školy!

Výsledky celoslovenskej súťaže informatický Bobor, ktorá prebiehala 09.-12.11. 2015

Traja žiaci našej školy dosiahli výnimočný úspech v tomto ročníku populárnej súťaže, umiestnili sa na prvom mieste. V kategórii:Senior Martin Bodický, oktáva; v kategórii:Junior Tereza Vicianová, kvinta; v kategórii:Kadet Zuzana Grancová, kvarta, vyriešili bezchybne všetky úlohy a získali maximálny počet bodov. Ďalšie informácie o výsledkoch všetkých úspešných riešiteľov...

Ocenenie pre Vazka News !

Oficiálne výsledky hlasovania odbornej poroty súťaže Mladí reportéri 2015.  Diplom TU

Náš internetový školský časopis Vazka News zvíťazil v prvom ročníku celoslovenskej súťaže Mladí reportéri v kategórii Online. Miška Belišová zo 4. B vyhrala kategóriu - Najangažovanejší príspevok. Všetkým prispievateľom a technickej podpore ďakujeme a čakáme na ďalšie pekné príspevky!

Novinka vo fotogalérii

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS