Jump to Navigation

Chceš sa zlepšiť v cudzom jazyku?

Ak sa chcete zlepšiť v niektorom cudzom jazyku, čítajte TU !

Jazyková škola pri GJP

UPOZORNENIE

Na základe Zmluvy o bežnom účte uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Štátnou pokladnicou a Gymnáziom Jána Papánka sa od 1. 1. 2014 bude na účel úhrady za odber stravy v školskej jedálni používať nový účet:

predčíslie: 000000

číslo účtu: 7000472202

kód (banky) štátnej pokladnice: 8180

Napísali o nás...

Odborný personálny server www.tujepraca.sk pripravil dokument, ktorý zobrazuje 10 najúspešnejších stredných škôl z pohľadu nezamestnanosti absolventov v BA kraji. Medzi úspešnými školami sa nachádza aj naša. http://www.tujepraca.sk/rubrika/odborne-publikacie/10-najlepsich-strednych-skol-v-ba-kraji-podla-nezamestnanosti/

Viete, že...

Absolventka nášho gymnázia Alexandra Neczliová bola dánskym ministrom školstva vymenovaná ambasádorkou ,,Youth Goodwill Ambassador of Denmark". Prejdi na článok TU.

Hodnotenie 1.štvrťroka

Dňa 13.11. 2013 zasadala Pedagogická rada. Štatistické hodnotenie 1. štvrťroka školského roka 2013/2014 TU.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS