Jump to Navigation

Triedny aktív rodičov

Triedne aktívy rodičov všetkých tried budú 13. septembra 2016 o 17.30 hod.


V ten istý deň o 16.30 hod. bude stretnutie Rady rodičov v Seminárnej učebni II (na 2. poschodí) a


o 17.00 hod. stretnutie rodičov žiakov maturitného ročníka s výchovnou poradkyňou v Seminárnej učebni I (na 1.poschodí).

Komisionálne skúšky

Opravný termín maturitných skúšok

Žiaci, ktorí konajú maturitné skúšky v septembrovom termíne, sa stretnú 25. 8. 2016 o 10.00 hod. pri vrátnici školy.


Hľadáme učiteľa nemeckého jazyka

Hľadáme učiteľa nemeckého jazyka.

V prípade záujmu o pozíciu a bližšie informácie kontaktujte mailom alebo telefonicky vedenie školy.

Prijímacie skúšky

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky.


Prijímacia skúška sa uskutoční v dňoch: 9. a 12. mája 2016. Žiaci sa dostavia do budovy gymnázia v termíne, na ktorý si podali prihlášku (1. alebo 2.termín)


o 8.25 hod. do učebne podľa rozpisu na bráne. So sebou si prinesú písacie potreby.Aktuálne kritériá prijímania žiakov na štúdium do 1.ročníka na školský rok 2016/2017:Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS