Jump to Navigation

Vyjadrenie k nezačatiu avizovanej rekonštrukcie

 


List riaditeľa Úradu BSK 1.časť a 2.časť

Školský časopis Vazka News súťaží

Náš školský časopis Vazka News je prihlásený do súťaže! Hlasujte!

Informácie TU

Plagát TU

Maturujeme...

Výsledky prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky (ich zákonný zástupca) môžu prísť na zápis kedykoľvek v dopoludňajších hodinách.

V zmysle § 65 ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy rozhodla o prijatí uvedených žiakov na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Ide o žiakov, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS