Jump to Navigation

Maturita

Maturita 2016/2017:

Aktuálne informácie o externej časti maturity sa dozviete na stránke: nucem.sk

Cieľové požiadavky z informatiky nájdete na stránke: statpedu.sk