Jump to Navigation

Informácia pre záujemcov o štúdium na Vazke

Pokyny k prijímacím skúškam na 1. a 2. termín

 Prosíme rodičov, ak majú svoje dieťa zapísané už na inej škole a neplánujú ho zapísať k nám, aby nám túto informáciu oznámili na vedenie@vazka.sk a uvoľnili tak miesto ďalším záujemcom.

 

 

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacích skúšok

prijatí žiaci bez prijímacích skúšok

Zápis žiakov prijatých bez prijímacích skúšok sa uskutoční 9.5.2019 od 9:00 hod. do 17:00 hod.

Informácie k zápisu žiakov bez prijímacích skúšok.

 

 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na Vazku na základnej škole, ktorú žiak navštevuje, do stredy 10. apríla 2019.

Ak sa rozhodnete doručiť prihlášku na Vazku poštou, termín doručenia je do 20.4.2019.

Kritéria prijatia do 1. ročníka osemročného štúdia - Príma

Kritéria prijatia do 1. ročníka štvorročného štúdia - 1. ročník

Informácie pre rodičov

 V školskom roku 2019/2020 budeme otvárať jednu triedu 8-ročného gymnázia s počtom žiakov 26.


V školskom roku 2019/2020 budeme otvárať tri triedy 4-ročného gymnázia s počtom žiakov 83.