Jump to Navigation

Informácia pre záujemcov o štúdium na Vazke

Deň otvorených dverí na Vazke sa ustutoční v stredu 13.2.2019 v poobedných hodninách.

 Bližšie informácie a program buddú zverejnené koncom januára 2019.

 

 V školskom roku 2019/2020 budeme otvárať jednu triedu 8-ročného gymnázia s počtom žiakov 26.


V školskom roku 2019/2020 budeme otvárať tri triedy 4-ročného gymnázia s počtom žiakov 83.