Jump to Navigation

Zápis do nových kurzov v Jazykovej škole pri GJP

Zápis do Jazykovej školy pri GJP bude 18. a 19. 9. o 15.00 h ! 

Stretneme sa pred ZŠ Vazovova. V tomto čase prebehnú i testy z ANJ na správne určenie jazykovej úrovne a zaradenie do kurzu. Z NJ sa testy nebudú robiť, no na zápis (okrem skupín prípravy na DSD) príďte. 

Kto ešte chce využiť Vzdelávací poukaz na úhradu zápisného (30€) a znížiť si tak cenu kurzu, môže to urobiť najneskôr v tieto dni.

Predbežný rozvrh kurzov nájdete TU. Deň a čas kurzu bude možné po dohode s učiteľom upraviť.

Radi by sme doplnili skupiny, prípadne otvorili ešte ďalšie skupiny - ANJ, RJ - začiatočníci, ŠpJ - začiatočníci.