Jump to Navigation

Faktúry 2017

Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
60000117 2.1.2017 Bratislavská teplárenská 16050,00 Teplo, teplá voda 1/2017
2016119 5.1.2017 Rachník servis 108,00 Servisná prehliadka kotla_služobný byt
1165201508 5.1.2017 Ricoh Slovakia,a.s. 35,23 Zhotovenie kópií
17VF00001 9.1.2017 Exact Consulting,s.r.o. 350,00 Spracovanie účtovníctva_01/2017
ODBRO16120201 9.1.2017 INTA s.r.o. 28,80 Odber kuchynského odpadu_12/2016
616116713 9.1.2017 BVS,a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_12/2016
6792155724 9.1.2017 T-Com,a.s. 62,56 Spotreba_12/2016
3416213336 9.1.2017 Hlavné mesto SR BA 348,39 Odvoz odpadu_12/2016
2000165074 9.1.2017 BT,a.s. 38,52 Teplo_teplá voda_nadoplatok_12/2016
7121215760 11.1.2017 ZSE Energia, a.s. 906,37 Spotreba_doplatok_12/2016
7102605187 11.1.2017 ZSE Energia, a.s. 14,40 Spotreba_nedoplatok rok 2016
02/01/2017 13.1.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_12/2016
1/2017 13.1.2017 Základná škola 497,06 Vodné, stočné_12/2016
70882071 13.1.2017 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_12/2016
7429471094 17.1.2017 ZSE Energia, a.s. 199,62 Spotreba_1/2017
7175538327 18.1.2017 SPP, a.s. 252,00 Spotreba_1/2017
17005 20.1.2017 T.C.T spol. s.r.o. 12400,00 LVVK 2017
17006 20.1.2017 T.C.T spol. s.r.o. 10850,00 LVVK 2017
21700922 24.1.2017 RAABE 119,00 Právny kurier pre školy rok 2017
170015 1.2.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 365,32 GJP_čistiace a hygienické prostriedky
60000117 1.2.2017 BT, a.s. 15100,00 Teplo, teplá voda 2/2017
17VF00002 1.2.2017 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva_01/2017
7459018074 6.2.2017 ZSE Energia, a.s. 199,62 Spotreba_preddavková platba_2/2017
20170047 7.2.2017 Tlačiareň IRIS,s.r.o. 36,90 Normy a receptúry
3417006141 7.2.2017 Hlavné mesto SR BA 348,39 Odvoz odpadu_1/2017
7135600544 7.2.2017 SPP, a.s. 244,00 Spotreba_2/2017
72017019 7.2.2016 Kanal M.P.S s.r.o. 257,04 Čistenie kanalizácie
ODBRO17010417 7.2.2017 Inta s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_1/2017
3793110077 8.2.2017 T-Com,a.s. 59,27 Spotreba_1/2017
04/02/2017 9.2.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_1/2017
2000166952 9.2.2017 BT,a.s. 2248,73 Teplo_teplá voda_nedoplatok_1/2017
7102617418 9.2.2017 ZSE Energia, a.s. 887,06 Spotreba_doplatok_1/2017
2/2017 10.2.2017 Základná škola 115,91 Nedoplatok_vodné, stočné_12/2016
1702000282 10.2.2017 SOFT-GL s.r.o. 39,24 Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
065817 14.2.2017 SANET 33,00 Členský poplatok za rok 2017
70882071 15.2.2017 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_1/2017
112271703 21.2.2017 SANET 149,37 Počítačová sieť_1 - 3/2017
1172201410 21.2.2017 ŠEVT,a.s. 6,60 Tlačivá-výkaz o výsledku maturitnej skúšky
2/17/017 21.2.2017 Flamecontrol s.r.o. 167,40 Kúpa ventilov hydranty - závady revízia
617100312 27.2.2017 BVS,a.s. 114,66 Voda z povrchového odtoku_1/2017
170032 27.2.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 173,24 ŠJ_čistiace prostriedky
022017 1.3.2017 Matej Šiška 520,00 Montáž ventilov hydranty - závady revízia
20170002 1.3.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_1/2017
600001174 1.3.2017 BT,a.s. 13300,00 Teplo_teplá voda_3/2017
20170004 1.3.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_2/2017
170036 3.3.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 420,79 GJP_hygienické prostriedky
1020170021 6.3.2017 APM Technik 147,60 Zakúpenie lampy do projektora
7489134759 6.3.2017 ZSE Energia, a.s. 199,62 Spotreba_preddavková platba_3/2017
7125691840 6.3.2017 SPP, a.s. 231,00 Spotreba_3/2017
2017015 7.3.2017 VEMAPOS, s.r.o. 1626,72 Oprava OTS_výmena časti potrubia
ODBRO17020703 8.3.2017 INTA s.r.o. 28,80 ŠJ_Odber kuchynského odpadu_2/2017
3417017477 8.3.2017 Hlavné mesto SR BA 398,16 Odvoz odpadu_2/2017
617101474 8.3.2017 BVS, a.s. 106,16 Voda z povrchového odtoku_2/2017
9794071937 8.3.2017 T-Com,a.s. 73,01 Spotreba_2/2017
03/03/2017 9.3.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_2/2017
170304 10.3.2017 GRAFIT_Grell Milan 413,50 Kopírovací papier, obálky
17/2017 10.3.2017 Ján Gróf 451,97 Oprava varného plynového kotla
3279601023 13.3.2017 Wolters Kluwer s.r.o. 93,13 Manažment školy - časopis
72017074 14.3.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. 591,60 Čistenie hygienických zariadení
7111461272 14.3.2017 ZSE Energia, a.s. 657,52 Spotreba_doplatok_2/2017
70882071 14.3.2017 Komensky,s.r.o. 16.56 Virtuálna knižnica_2/2017
3/2017 15.3.2017 Základná škola 590,68 Vodné, stočné_1-2/2017
17/2017 15.3.2017 Vladimír Micenko 178,00 Revízia telocvičného náradia
170048 21.3.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 165,12 ŠJ_čistiace prostriedky
20171594 21.3.2017 Frape catering s.r.o. 375,96 ŠJ_pracovný odev
16/2017 22.3.2017 Martin Tretina 206,18 ŠJ_oprava umývacieho stroja
20170005 24.3.2017 Be Safe s.r.o. 120,00 Revízia plynových zariadení
7125692898 3.4.2017 SPP, a.s. 129,00 Spotreba_4/2017
3/17/063 3.4.2017 Flamecontrol s.r.o. 300,72 Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
17VF00011 3.4.2017 Exact Consulting,s.r.o. 804,00 Spracovanie účtovníctva_3/2017+3.Q.
621603 3.4.2017 BT,a.s. 8010,00 Teplo_teplá voda_4/2017
1165201813 4.4.2017 RICOH Slovakia s.r.o. 46,99 Zhotovenie kópií 1-3/2017
21/2017 6.4.2017 Martin Tretina 215,42 ŠJ_oprava veľkokuchynského zariadenia
4/2017 7.4.2017 Základná škola 452,49 Vodné, stočné_3/2017
7459054599 7.4.2017 ZSE Energia, a.s. 197,94 Spotreba_preddavok_4/2017
617102586 7.4.2017 BVS, a.s. 117,23 Voda z povrchového odtoku_3/2017
0795041697 7.4.2017 T-Com,a.s. 65,44 Spotreba_3/2017
7180872842 13.4.2017 ZSE Energia, a.s. 816,85 Vyúčtovanie_3/2017
ODBRO17030223 13.4.2017 INTA s.r.o. 38,40 ŠJ_Odber kuchynského odpadu_3/2017
3417050232 13.4.2017 Hlavné mesto SR BA 447,93 Odvoz odpadu_3/2017
101701638 13.4.2017 BVS, a.s. 2,57 Voda z povrchového odtoku_1/2017_nedoplatok
20170008 19.4.2017 WX s.r.o. 500,00 Správa PC_3/2017
70882071 19.4.2017 Komenský, s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_3/2017
749045 19.4.2017 Hlavné mesto SR BA 49,01 Daň z nehnuteľnosti na rok 2017
03/04/2017 19.4.2017 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OTS_3/2017
20170320 21.4.2017 CHEMIX-D,s.r.o. 439,56 Deratizácia, dezinsekcia budovy školy
20170009 21.4.2017 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná prehliadka výmenníkovej stanice
2017029 24.4.2017 Best Service s.r.o. 501,60 Terénne úpravy TV
2017040 24.4.2017 Best Service s.r.o. 369,60 Odvoz odpadu z pozemku - úpravy
170063 26.7.2017 Veľkoobchod Hanco,a.s. 499,72 GJP_čistiace prostriedky