Jump to Navigation

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. (5) školského zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

UDEĽUJE

žiakom Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej 6 v Bratislave  na piatok 18. novembra 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 21. novembra 2022.