Jump to Navigation

Prihlasovanie do Jazykovej školy pri GJP otvorené

Aj v tomto školskom roku otvárame v Jazykovej škole pri Gymnáziu Jána Papánka kurzy pre žiakov základných a stredných škôl. 

Prihlasovenie už je možné na adrese jazykovaskola@vazka.sk - odoslaním Zápisného lístka, ktorý je dostupný TU - Zápisný lístok 

Tešíme sa na vás! 

Otvárame kurzy podľa záujmu prihlásených:

AJ (úrovne A1 - A2 - B1) - druhý stupeň ZŠ, Príma, - kurzy v utorok a vo štvrtok (1 alebo 2 x týždenne) 

NJ - začiatočníci (úrovne A1 - A2) - druhý stupeň ZŠ, Príma ... - kurzy v utorok alebo v stredu (1 x týždenne) 

NJ - mierne pokročilí (A2/B1.1) - Sekunda, Tercia ... 1.ročník 4-ročného gymnázia) 

NJ - príprava na DSD (Kvinta, II.B) 

NJ - príprava na DSD (III.B) 

Fr.J - začiatočníci (1 x týždenne)

ŠpJ - mierne pokročilí (A2/B1.1)