Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2021

Vážení uchádzači o štúdium,

blíži sa termín prijímacích skúšok a aj z toho dôvodu Vám boli zaslané pozvánky na prijímacie skúšky:

8 - ročné gymnáziu

Pozvánka na 2. termín 10. mája 2021 o 9:00 h.

4 - ročné gymnázium

Pozvánka na 2. termín 10. mája 2021 o 9:30 h.

5 - ročné - bilingválne gymnázium

Pozvánka na 2. termín 12. mája 2021 o 9:00 h.

Všetky pozvánky boli zasielané elektronickou poštou cez edupage. Ak základná škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa nepracuje cez edupage, informácie od nás budete dostávať mailom. Prosím, kontrolujte si aj spamy, môže sa stať, že niekomu sa pošta uloži do spamu.

POZOR, ZMENA:  V zmysle aktuálneho usmernenia sa uchádzač, ktorý nie je chorý, nie je v karanténe a neprejavuje žiadne príznaky nakazenia nemusí preukazovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu.Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle usmernenia. Pri vstupe do budovy školy odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Rodičia chorých uchádzačov, resp. uchádzačov, ktorí sú v karanténe pošlú žiadosť o náhradný termín na vedenie@vazka.sk