Jump to Navigation

Návrat do školy 2021 - informácia

Vážení rodičia, milí žiaci,

v novom roku všetkým želáme najmä pevné zdravie a psychickú pohodu.

V tejto chvíli vieme, že Rozhodnutím ministra školstva SR č.2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021 je naďalej prerušené prezenčné vyučovanie od 11. januára 2021 a všetci žiaci pokračujú vo vzdelávaní online podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy.

Maturantom sa zrušila externá časť písomnej formy maturitnej skúšky Rozhodnutím ministra školstva SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021, konkrétny termín určí MŠ do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa u nás uskutoční od 24. mája 2021.

V termíne od 22.1.2021 plánuje škola zriadiť testovacie odberové miesto pred možným návratom žiakov do školy v prípade obnovenia prezenčnej formy vzdelávania.

Termín klasifikácie za prvý polrok môže byť v prípade nutnosti predĺžený do 31.marca 2021.

Testovanie 9 (Kvarta) sa uskutoční v termíne 9. júna 2021.

Priebežne vás budeme informovať o ďalších zmenách.