Jump to Navigation

Piatok 17. 5. 2019 - upravené vyučovanie

V piatok 17.5. 2019 bude upravené vyučovanie nasledovne: učí sa 1.-6.hodina; každá hodina bude skrátená na 35 minút.

1. hodina: 8.00 - 8.35

2. hodina: 8.45 - 9.20

3. hodina: 9.30 - 10.05

4. hodina: 10.25 - 11.00

5. hodina: 11.10 - 11.45

6. hodina: 11.55 - 12.30

Žiaci 4.ročníka prichádzajú do školy o 11.50 hod a budú mať triednickú hodinu s triednym učiteľom v určenej učebni: Oktáva - 125; IV.B - 124; IV.C - 123; IV.D - 101

Potom bude slávnostná rozlúčka maturantov s pedagogickým zborom a školou.