Jump to Navigation

Organizácia vyučovania počas MS

Milí žiaci,

počas externej časti maturitnej skúšky 12.3. - 14.3. 2019 bude upravený program pre jednotlivé triedy.

Prehľad aktivít jednotlivých tried

Rozvrh 12.3.2019

Rozvrh 14.3.2019

Rozvrh na dní