Jump to Navigation

Vazka deťom

Naši žiaci pripravili aj tento rok benefičné vystúpenie na podporu

Spojenej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici. 

Srdečne pozývame všetkých priateľov školy do divadla Lab (Svoradova 4) v stredu 19.12. 2018 o 14.30 h.