Jump to Navigation

Imatrikulácia

Vážení rodičia,

v piatok 26.10.2018 organizujú žiaci 3. ročníka Imatrikuláciu pre žiakov 1. ročníka.

Nieje to školská akcia, nekoná sa v priestoroch školy a za túto akciu škola nezodpovedá. Imatrikulácia sa koná bez pedagogického dozoru.