Jump to Navigation

Triedny aktív rodičov

Vážení rodičia,

11.9.2018 (utorok) sa bude konať triedny aktív v kmeňových triedach.

o 16:45 hod. bude stretnutie zástupcov rodičov v seminárnej miestnosti II. (2.poschodie),

o 17:30 hod. bude stretnutie rodičov: Oktávy, IV.B, IV.C a IV.D s výchovnou poradkyňou, pani Bertovou ohľadom maturitnej skúšky a prihláškach na vysoké školy, v seminárnej miestnosti I. (1.poschodie)

o 18:00 hod. budú triedne aktívy rodičov s triednym učiteľom v kmeňových triedach,

o 19:00 hod. krátke stretnutie novozvolených zástupcov tried v seminárnej miestnosti II.