Jump to Navigation

Triedny aktív

Milí rodičia,

v utorok 24.4.2018 sa uskutoční triedny aktív rodičov všetkých tried o 17:00 hod. v kmeňových učebniach.

Ak plánujete stretnutie aj s iným učiteľom odporúčam dopredu si ho dohodnúť prostredníctvom mailu.

POZOR: triedy III.B a IV.C majú triedny aktív v náhradnom termíne - v pondelok 23.4.2018 o 16.00 hod.