Jump to Navigation

Prezúvame sa!

Upozorňujeme všetkých žiakov, že šatne sú sprístupnené a JE POTREBNÉ PREZÚVAŤ SA!

Súčasne pripomíname: všetky veci musia byť zavesené vo vrecku na háčiku, topánky uložené. Prezúvky pri odchode zo školy takisto uložené do vrecka a zavesené, aby bolo možné dôkladne umývať dlážku.

Skrinky, ktoré sú v priestoroch šatne, je možné používať, no záujemca o skrinku si musí na vrátnici (resp. u pána školníka) vyzdvihnúť štítok na označenie skrinky, na ktorom uvedie svoje meno a školský rok.

Štítok s menom nalepí pod štítok s číslom, ktorý už je na skrinke nalepený. 

Skrinky bez týchto štítkov budú považované za voľné a poskytnuté iným záujemcom. Tento postup sa týka aj žiakov, ktorí používali skrinky minulý rok a chceli by ich využívať aj naďalej!

Označenie skrinky uvedeným spôsobom je potrebné urobiť najneskôr do 15.11. 2017 !