Jump to Navigation

Komisionálne skúšky za školský rok 2016/2017

Rozvrh komisií pre komisionálne skúšky.

Žiadame žiakov, aby komunikovali e-mailom so svojimi triednymi učiteľmi!