Jump to Navigation

Úprava vyučovania

Vedenie gymnázia oznamuje,


že vzhľadom na prebiehajúce práce v rámci rekonštrukcie budovy a mimoriadne horúce počasie, ktoré bráni riadnemu priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu, riaditeľka školy rozhodla o skrátení vyučovacích hodín.


Od stredy 14. 6. 2017 bude každá vyučovacia hodina skrátená o 5 minút.