Jump to Navigation

Duchovne po stopách hrdinov SNP

V dňoch 24. - 26. mája 2017 sme sa zúčastnili 87 km dlhého pochodu "Duchovne po stopách hrdinov SNP" na trase Zvolen – Banská Štiavnica – Kremnica – Banská Bystrica,


ktoré zorganizovalo  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby  v OS SR a OZ SR v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, mestskými a obecnými samosprávami daných obci.


Okrem zamestnancov silových zložiek a ich rodinných príslušníkov sa k pochodu pripojili pedagógovia a študenti troch gymnázií, jedným z nich bolo aj naše gymnázium.


V pochode vidíme oproti knihám a  múzeám veľkú pridanú hodnotu a to z nasledovných dôvodov:


Po prvé preto, že dochádza k priamemu kontaktu so známymi aj menej známymi historickými miestami v konkrétnom slovenskom regióne, 


v ktorom naši občania, Slováci aj Židia, za pomoci spojeneckých armád položili za slobodu slovenskej krajiny svoje životy. 


Po druhé tiež preto, že študenti sa stretávajú s veteránmi II. svetovej vojny, s miestnym zastupiteľstvom a občanmi obcí, s vojakmi, 


policajtami a duchovnými. Môžu tak analyzovať historickú aj aktuálnu živnú pôdu pre
extrémizmus a rasovú neznášanlivosť z priameho pozorovania a sformovať si tak správny občiansky postoj zážitkovou metódou. Uctením pamiatky padlých hrdinov si všetci účastníci pochodu 


zároveň pripomínajú, že sloboda nie je samozrejmá, stojí veľa a je potrebné si ju aktívne udržiavať. Pochod cez slovenské mestá a hory 


sprevádzaný príbehmi o slovenských hrdinoch občianskeho a kultúrneho života posilňuje vedomie, že máme v histórii aj iné – lepšie vzory, 


ako dnes mládeži ponúka spoločenská či politická scéna.

Na budúci rok je plánovaná Dukla, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!