Jump to Navigation

Aktuality

 Mladá generácia vyrastá v podmienkach dostupnosti informácií na ľubovolnú tému; je ovplyvnená internetom, používa chytré zariadenia a stretáva každodenne nové výdobytky vedy a výskumu.

Nie je ľahké sa v tomto svete zorientovať, nájsť si svoje pevné miesto. A to práve za pomoci použitia nadobudnutého vzdelania; vedomí si, ze mnohému rozumieme, ovládame ako to funguje, ako to máme poskladať, pozapájať; skúšaním rozvíjaním praktických zručností.

Ak sa dočítame, dopočujeme, dozvedáme o mladých ľuďoch, ktorí sa rozhodli teoreticky aj prakticky študovať a pracovať v oblastiach majúcich za základ informatiku, chceme sa s Vami o to podeliť. Naviac, ak sú to bývalí a súčasní žiaci našej Vazky; ak dosahujú v tomto obore úspechy, vypracovali sa svojím zanietením, zdravým fanatizmom, drinou, poctivou prácou.

Naši absolventi Vazky

miniatura_samo_forus

Ing. Samo Forus

 


miniatura_rastislav_luz

Mgr. Rastislav Lúz

 

miniatura_monika_kaczorova

Mgr. Monika Kaczorová

 

miniatura_ladislava_gallay

Bc. Ladislav Gallay

 

miniatura_martin_bodicky

Martin Bodický

 


 

 

logo sutaze ProFIIT

V celoslovenskej súťaži stredoškolákov ProFIIT 2016 v programovaní, finálové kolo (22.04-24.04. 2016), sa umiestnil  Martin Bodický, oktáva, na 14.mieste a stal sa úspešným riešiteľom.
Martinovi blahoželáme dvakrát, pretože ako úspesný riešiteľ finálového kola, získal 72 bodov do prijímacieho konania, a tým je prijatí na FIIT STU Bratislava v akademickom roku 2016/2017.

 

 

logo sutaze ProFIIT

V celoslovenskej súťaži stredoškolákov ProFIIT 2016 v programovaní, korešpondenčné kolo (29.01-14.02. 2016), sa umiestnil  Martin Bodický, oktáva, na 13.mieste a dostal pozvánku zúčastniť sa fináloveho kola.
Finálové kolo prebehne v dňoch 22.-23.apríla 2016 v budove FIIT STU Bratislava, organizátora podujatia.
Martinovi blahoželáme, a súčasne držíme tuho palce, pretože, ak sa mu podarí skončiť na 1.-3.mieste, resp. sa stane úspešným riešiteľom fináloveho kola, bude mu pripísaný počet bodov 90, resp. 72 do prijímacieho konania, čo by prakticky znamenalo automatické prijatie na fakultu FIIT STU v akademickom roku 2016/2017.

 


logo sutaze iBobor

V školskom roku 2015/2016, v týždni 09.-12.11. 2015, sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej súťaže informatický Bobor. Mnohí z nich dosiahli pozoruhodné výsledky, stali sa úspešnými riešiteľmi, za čo im bude udelený diplom.
Traja z našich žiakov vyriešili vo svojich kategóriách všetky úlohy bezchybne, čo pri obrovskom počte účastnikov,
66 843 súťažiacich z 982 škôl, hodnotíme ako mimoriadny úspech. Patrí im vďaka a blahoželanie od nás všetkých, ktorí sme súčasťou Gymnázia Jána Papánka za reprezentáciu a propagáciu školy tým najlepším možným spôsobom.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme veľa úspechov do budúcnosti. A samozrejme v ďalšom ročníku radi privítame nových záujemcov, vyskúšajte si túto hru a objavíte v sebe doteraz skryté
schopnosti.

  Uspešní riešitelia iBobra pre školský rok 2015/2016

 

Kategória: Senior, zúčastnilo sa 4 554 detí z celého Slovenska z toho 30 z našej školy

Kategória: Junior, zúčastnilo sa 8 636 detí z celého Slovenska z toho 71 z našej školy

Kategória: Kadet, zúčastnilo sa 15 207 detí z celého Slovenska z toho 45 z našej školy

Kategória: Benjamín, zúčastnilo sa 22 927 detí z celého Slovenska z toho 35 z našej školy