Jump to Navigation

Prijímanie žiakov do 1.ročníka

V zmysle § 66 odsek 6 Školského zákona sa prijímacia skúška bude konať v 2 termínoch: 11. a 14. mája 2015. Prjijímacia skúška je písomná, zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Každá skúška bude trvať 60 minút. Žiaci môžu používať len rysovacie potreby a žiaci 9.ročníka kalkulačku bez programovateľných funkcií. Obsah skúšky z obidvoch predmetov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2.

Aktuálne kritériá prijímania žiakov na štúdim sú zverejnené TU.