Jump to Navigation

Vedecké dielne

23. februára uskutočnili sa na našej škole Vedecké dielne pre seminaristov z biológie. Je to projekt, ktorý prebieha už piaty rok - pracovníci- doktorandi Ústavu experimantálnej onkológie prednášajú a odpovedajú na otázky v oblasti onkologického výskumu, prevencie a liečby nádorových ochorení.


Fotogaléria TU