Jump to Navigation

Ponuka povinne voliteľných predmetov na šk.r. 2015/16

Počet povinne voliteľných predmetov (seminárov) pre súčasných tretiakov už bol aktualizovaný podľa počtov prihlásených žiakov. V najbližších dňoch bude riešiť kolízie a doplnenie seminárov u žiakov, ktorým sa niektorý seminár neotvoril, pani Barčiaková. Potom bude zverejnený prehľad seminárov, ktoré sa v budúcom školskom roku otvoria.

Žiaci tried Sexta, II.C, II.D si vyberajú jeden dvojhodinový seminár;

žiaci tried Oktáva, III.B, III.C, III.D si vyberajú semináre v celkovom počte 12 hodín týždenne.