Jump to Navigation

Náhradný termín triedneho aktívu

Náhradný termín triedneho aktívu tried Sexta (tr.u. Čižmárová) a III.D (tr.u. Bozová) je 22. 10. 2014 o 17.00h v kmeňových učebniach tried.