Jump to Navigation

Jazykové kurzy

Jazykové pobyty študentov

Jazykové pobyty organizuje predmetová komisia anglického jazyka takmer každý rok pre študentov 8-ročného a 4-ročného štúdia prostredníctvom organizácie SOL–Service for Open Learning a WE DO Travel, alebo agetúry SIMCAS. Jazykový kurz v Barnstaple pod vedením skúsených lektorov umožní študentom poznať oblasti Severný a Južný Devon, Cornwall, Západný Sussex s historickými miestami, ako Tintagel, Hestings, Windsor, Stonhenge, Winchester, ale taktiež zaujímavé miesta ako Eden Project, prístavné mesto Portsmouth a Plymouth, Exeter a i. Každý zájazd ponúka jednodňovú prehliadku Londýna a na ceste do Anglicka navštívia študenti Park Mini Europe v Bruseli, v Belgicku.

Na Malte sú do programu zahrnuté prehliadky miest Vanessa, ostrova Gozo, ale aj Malta tour.

Z každého jazykového pobytu si študenti okrem bohatých zážitkov prinesú aj obohatenú slovnú zásobu a väčšiu zručnosť pri rozprávaní, spoznajú novú kultúru a históriu oblastí ktoré navštívia.

Jazykový kurz Agentúry WE DO ponúka žiakom 8 dňový pobyt v Londýne, kde popri výučbe majú možnosť navštíviť významné miesta Londýna, ale i Oxford, Bath, Brighton a i.

V júni 2015 pripravujeme jazykový kurz na Malte pre žiakov Kvarty.

Prehľad organizovaných zájazdov v minulých rokoch

1997 - Exmouth (D&D Team) - prof. Húsková Alexandra; prof. Fraňo Peter

- študenti: 30

5. - 18. 12. 1998 Barstaple, (SOL), Severný Devon - prof. Pramuková Jana; prof. Bilík Marian

- študenti: 20

4. - 16. 12. 1999 Barnstaple, (SOL), Severný Devon - prof. Pramuková Jana;

2001 Worthing, (D&D Team), Západný Sussex - prof. Pramuková Jana; prof. Martišová Mirka

- študenti: 49

13. - 25. 6. 2002 Exmouth, (D&D Team) Cornwall - prof. Pramuková; prof. Kubovová Daniela

- študenti: 20

14. - 26. 6. 2004 Barnstaple, (SOL), Severný Devon - prof. Pramuková Jana

- študenti: 9

9. - 21. 12. 2005 Barnstaple, (SOL), Severný Devon - prof. Pramuková Jana; prof. Bokesová Lucia

- študenti: 25

5.- 13. 5. 2007 Malta – (agentúra SIMCAS s.r.o) - prof. Bugajová Irina

- 15 študentov - Kvarta

7. - 19. 12. 2007 Barnstaple, (SOL), Severný Devon - prof. Pramuková Jana; prof. Zlatošová Jana, prof. Bahnová Adriana, prof. Breierová Beata

- študenti: 37

7. – 19. 12. 2009 Barnstaple, (SOL), Sev Devon - prof. Pramuková Jana; prof. Bugajová Irina; prof. Michalidesová Lucia

- študenti: 37

5. - 13. 11. 2011 Londýn (WE-DO travel) - prof. Dorňáková Gabriela; prof. Pramuková Jana

- študenti: 24

12. 2011 Barnstaple, (SOL), Severný Devon - prof. Pramuková Jana; prof. Breierová Beáta; prof. Čižmárová Ľudmila; prof. Deák Radoslav

- študenti: 43

4. - 11. 10. 2013 Londýn (WE-DO travel) - prof. Pramuková Jana; prof. Breierová Beata

- študenti: 25

2. - 11. 12. 2013 Barnstaple, (SOL), Severný Devon - prof. Pramuková Jana; prof. Onrejková Margaréta; prof. Jánošová Beata; prof. Barčiaková Gabriela

- študenti: 43

3. - 10. 10. 2014 Londýn (WE-DO travel) - prof. Rigová Janette

- študenti: 15