Jump to Navigation

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Milí rodičia, priatelia školy, bývalí žiaci,

chceli by sme Vás poprosiť o poskytnutie vašich 2 % pre Gymnázium Jána Papánka.

Z daných príspevkov sa snažíme postupne zveľaďovať prostredie aj Vašich detí.

Radi by sme uskutočnili ďalšie naplánované kroky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, preto sa opäť uchádzame o Vaše príspevky.

V tomto roku je možné poukázať 2 % z daní uvedením týchto údajov pri podávaní daňového priznania za rok 2017, resp. vo Vašej mzdovej účtarni:

Občianske združenie Cerebrum pri Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Číslo účtu: SK54 1100 0000 0026 6772 0013

Potrebné tlačivá nájdete po kliknutí sem.

  ĎAKUJEME :-)

Prijímacie skúšky 2018

V školskom roku 2018/2019 otvoríme so súhlasom zriaďovateľa 3 triedy 4-ročného štúdia a 1 triedu 8-ročného štúdia.

Kritériá prijímania na 4-ročné štúdium (budú zverejnené čoskoro)

Kritériá prijímania na 8-ročné štúdium (budú zverejnené čoskoro)

Prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného gymnázia sa uskutočnia v dvoch termínoch: 14. 5. a 17. 5. 2018. Termíny sú rovnocenné, poradie uchádzačov sa uzatvára až po druhom termíne.
Každý záujemca o štúdium (jeho zákonný zástupca) musí podať prihlášku na určenom tlačive prostredníctvom svojej ZŠ (cez výchovného poradcu alebo triedneho učiteľa) v termíne do 10. 4. 2018.

Cerebrum 2018

Aj tento rok sme pokračovali v úspešnej tradícii podujatia Cerebrum.

Podujatie tvorili dve časti, prvým blokom boli súťažné a prezentačné aktivity jednotlivých predmetov,

potom nasledovali besedy s hosťami - osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského, vedeckého a kultúrneho života.

Tento rok prijali naše pozvanie a navštívili nás títo hostia - absolventi Vazky: Dado Nagy  - popularizátor literatúry; Vlado Buzek -  teoretický fyzik; Martin Kellenberger - maliar, grafik, ilustrátor; Boris Chmel - bývalý hovorca zachrannej služby a šéf spravodajstva STV;  Ľubomir Pokovič - hokejový tréner, bývalý hokejista; Igor Moška - generálny sekretár tenisového zväzu; Juraj Šteňo - neurochirurg; Monika Hilmerová - herečka; Pavol Dubček - lekár.

Vedenie školy ďakuje všetkým žiakom školy, ktorí sa zapojili v súťažnom bloku a výhercom srdečne gratuluje.

Odovzdanie cien výhercom sa uskutoční v pondelok 26.2.2018 cez veľkú prestávku v seminárnej miestnosti I.

Fotogaléria z minulého ročníka  TU

Úspešní v predmetových olympiádach

Srdečne blahoželáme všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentujú našu školu v predmetových olympiádach:

Barbora Tallová (Oktáva) - 2.miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka;

Sabína Gudabová (II.D) - 1.miesto v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku (kategória A);

Monika Feketová (III.D) - 2.miesto v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku (kategória B);

Viktória Alexandra Kramar (Kvarta) - 1.miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku (kategória 1C);

Roman Kahay (Oktáva) - 1.miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku (kategória 2B)

Tamara Bartalová (III.D) - 2.miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku (kategória B1)

Artur Zobka (Tercia) - 1.miesto v obvodnom kole Olympiády z dejepisu (kategória D )

Filip Švarc (Tercia) - 3.miesto v obvodnom kole Olympiády z dejepisu (kategória D)

Laura Pekarčíková (Sekunda) - 1.miesto v súťaži v prednese v nemeckom jazyku (Karpatonemecký spolok)
Adam Follrich (Príma) - 3.miesto v súťaži v prednese v nemeckom jazyku (Karpatonemecký spolok)

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa uskutoční 21. februára 2018 v čase od 14.30 do 16.30 h.

Tešíme sa na všetkých záujemcov o štúdium aj ich rodičov!

PROGRAM DOD 2018

Riaditeľka školy ďakuje všetkým zamestnancom aj žiakom školy, ktorí sa aktívne podielali na organizácií DOD a návštevníkom za prejavený záujem a vytvorenie výbornej atmosféry.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS