Jump to Navigation

Začiatok školského roka 2016/17

Nový školský rok začína pre žiakov 5. septembra 2016.


Príma a 1.ročník (okrem Kvinty) - žiaci sa dostavia o 8.30 hod. pred budovu školy, tu si ich vyzdvihnú triedni učitelia a odvedú ich do telocvične, kde bude otvorenie školského roka. Potom budú mať triednické hodiny v kmeňových učebniach a dostanú učebnice. Je potrebné doniesť si: pero, zápisník a tašku na učebnice. Zoznamy žiakov so zaradením do jednotlivých tried budú na bráne školy.


Ostatné triedy - prídu do školy o 9.00 hod., v kmeňovej učebni budú mať triednické hodiny. Rozdelenie kmeňových učební bude zverejnené na bráne školy a TU.


Školská jedáleň varí od utorka 6. 9. 2016

Komisionálne skúšky

Jazyková škola pri GJP

Uvažujete už o svojich plánoch na nový školský rok?

Chcete sa zlepšiť v jazyku, ktorý sa učíte? Chcete sa učiť nový cudzí jazyk? Potrebujete sa doučovať, konverzovať, precvičovať?

 Aj v školskom roku 2016/2017 sa tešíme na žiakov Jazykovej školy pri Gymnáziu Jána Papánka. 

Podľa počtu záujemcov pripravíme rôzne typy kurzov pre žiakov základných a stredných škôl v rôznych jazykových úrovniach v anglickom, nemeckom, španielskom, ruskom a francúzskom jazyku.

Vstupné testy potrebné na správne zaradenie do kurzu podľa jazykovej úrovne budú 12. a 14. septembra od 15.00 do 16.30 hod.

Zápisný lístok nájdete TU. Vyplnený ho môžete odovzdať na vrátnici školy alebo poslať emailom na adresu vedenie(znakemailovejposty)vazka.sk

Viac o ponuke Jazykovej školy čítajte TU.  

Opravný termín maturitných skúšok

Žiaci, ktorí konajú maturitné skúšky v septembrovom termíne, sa stretnú 25. 8. 2016 o 10.00 hod. pri vrátnici školy.


Stránkové hodiny

Stránkové hodiny počas letných školských prázdnin budú vždy


v stredu od 10.00 do 12.00 hod.


 Mimo úradných hodín v prípade potreby môžete využiť mailovú komunikáciu s vedením školy. 


Pre žiakov začína nový školský rok 5. 9. 2016, presnejšie informácie budú doplnené.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS